C6/1999R Säiliövaunujen suistuminen kiskoilta ja palo Vainikkalassa 7.4.1999

Vainikkalan tavararatapihalla suistui keskiviikkona 7.4.1999 kiskoilta 52-vaunuisen junan yhdeksän vaunua. Vaunuista seitsemän kaatui ja vaunuissa ollut raakaöljy syttyi palamaan. Vaunut paloivat pahoin ja syntyi ympäristövahinkoja öljyn levittyä ympäröivään maastoon ja ojiin. Kiskoille jääneet vaunut saatiin varjeltua tulelta siirtämällä ne vaihtotyövetureilla pois onnettomuuspaikalta. Henkilöliikenteelle ei aiheutunut ongelmia, koska onnettomuuspaikan ohi menevä pääraide saatiin avattua ennen seuraavien junien tuloa. Tavaraliikenne sen sijaan jouduttiin hoitamaan poikkeusjärjestelyin noin kahden kuukauden ajan.

Onnettomuudesta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Seitsemän venäläistä öljytuotteiden kuljetukseen tarkoitettua säiliövaunua tuhoutui käyttökelvottomiksi. Yhden säiliövaunun säiliö sekä kahden vaunun telit kärsivät vaurioita. Rataa vaurioitui viiden raiteen alueelta siten, että 850 m rataa jouduttiin purkamaan. Täysin uutta raidetta jouduttiin rakentamaan 225 m. Kaksi vaihdetta rikkoutui onnettomuudessa. Vaunujen törmätessä sähkörataportaalin jalkaan portaaliorsi putosi alas ja viisi ajojohdinta katkesi. Palossa vaurioitui lisäksi lämmitysmuuntaja, ratapihavalaistuksen keskus ja valaisimia sekä niiden kaapelointia. Lisäksi ratapihavalaistuksen keskus ja kaksi valaisinta sekä valaistuksen kaapelointia tuhoutui. Onnettomuusvaunuissa olleesta 600 m3:n raakaöljymäärästä paloi säiliöiden ulkopuolella 200 m3. Palaneista seitsemästä vaunusta saatiin sammutuksen jälkeen öljyä talteen 260 m3 ja maastosta poistettiin öljyä 40 m3. Ratapihalle ja maastoon joutui öljyä arviolta 100 m3. Onnettomuudesta aiheutuneet kokonaiskustannukset olivat yli 7 Mmk.

Syynä onnettomuuteen oli vaihteen ulkokaarteen puoleisen kielen kiinteän osan (= välikiskon) kiinnityksen pettäminen (ruuvikiinnitys vanhoihin puuvaihdepölkkyihin). Kuormassa olevien vaunujen ulkokaarteen puoleiset pyörät olivat saaneet painettua vaihteen ulkokaarteen puoleisen kielen kiinteää osaa ulospäin sekä kallelleen niin paljon, että vaunujen sisäkaarteen puoleiset pyörät putosivat kiskon sisäpuolelle. Pyöräkertojen tullessa vaihteen kielen kärjen kohdalle ja sisäkaarteen puoleisten pyörien jatkaessa kulkuaan kiskon sisäpuolella, nousivat ulkokaarteen puoleiset pyörät kiskon yli. Noustuaan kiskon yli ulkokaarteen puoleiset pyörät jatkoivat edelleen ulospäin suistaen vaunut täysin raiteilta, minkä seurauksena osa vaunuista kaatui. Tulipalo syttyi, kun vaunu törmäsi portaalin jalkaan ja ajolangat katkesivat. Syntyi valokaari, joka sytytti vaunuista ulos tulleen raakaöljyn. Suistuneet vaunut olivat junassa 18:ntena-26:ntena. Onnettomuuteen oli myötävaikuttamassa todennäköisesti myös venäläisten vaunujen suomalaisvaunuja huonommin kääntyvät telit.

Vastaavanlaisten onnettomuuksien välttämiseksi Onnettomuustutkintakeskus suosittaa vaihteen mittojen raja-arvojen määrittämistä nykyistä tarkoituksenmukaisemmiksi. Eri tasoisista raja-arvoista ja niiden ylittämisestä aiheutuvista toimenpiteistä tulisi määrätä yksiselitteisesti ja niitä tulisi tarkasti noudattaa. Lisäksi vaihteiden mittausta kuormitettuna tulisi kehittää. Erityisen tärkeää edellä esitetty on raiteilla, joilla ajetaan vaarallisia aineita kuljettavilla venäläisillä vaunuilla.

Pelastustoiminnan kehittämiseksi Onnettomuustutkintakeskus suosittaa Suomen ja Venäjän välisessä rautatieyhdysliikenteessä kulkevien vaarallisten aineiden parempaa merkitsemistä vaunuihin sekä vaunuluetteloon, kemikaalintorjuntaverkoston luomista, kemikaalintorjuntakaluston hankkimista VR:n pelastuspalveluyksiköille, Seveso II-direktiivin vaatimuksia vastaavien pelastussuunnitelmien laatimista kemikaaliratapihoille, ohjeen laatimista toiminnan järjestämisestä erilaisissa onnettomuustilanteissa, kunnallisten palokuntien toimintavalmiusohjeen täydentämistä, johtamisjärjestelmän laajentamista etukäteisvalmistelujen osalta, Lappeenrannan pelastuslaitoksen hälytysasteiden uudelleenmäärittelyä ja hälytysohjeiden korjaamista lääkinnällisen pelastustoiminnan ja lääkintähuollon osalta.

C6/1999R Tutkintaselostus (pdf, 0.87 Mt)

  • Suositus S125
  • Suositus S126
  • Suositus S127
  • Suositus S128
  • Suositus S129
  • Suositus S130
  • Suositus S131
  • Suositus S132
  • Suositus S133
  • Suositus S134
 
Julkaistu 7.4.1999