C4/1999R Henkilöjunan laakerin kuumakäynti Viinijärvellä 5.3.1999

Viinijärvellä aiheutui 5.3.1999 vaaratilanne junaliikenteessä, kun henkilöjunan laakeri ylikuumeni ja vaurioitui. Junan M 831 saapuessa Viinijärven asemalle konduktööri huomasi ensimmäisen vaunun takatelin luota tulevan käryä. Konduktööri totesi vaunun viimeisen pyöräkerran oikean laakeroinnin ylikuumentuneen, minkä vuoksi vaunu jätettiin Viinijärvelle. Pyöräkerta vaurioitui niin pahoin, että se myöhemmin romutettiin.

Laakerin ylikuumenemisen syynä oli se, että vaurioituneen pyöräkerran kulkukehälle oli suuren ajetun kilometrimäärän vuoksi aiheutunut suuria materiaalin väsymisestä johtuvia murentumia. Kulkukehän epätasaisuus aiheutti laakerointiin suuren pystysuuntaisen kuormituksen, minkä seurauksena laakeri vaurioitui.

Pyöräkertojen laakerien huoltoväliksi on määritelty kolme vuotta, jonka lisäksi on vielä kuusi kuukautta aikaa suorittaa huolto. Laakerihuollon yhteydessä myös pyörien kulkukehät sorvataan. Vaurioituneen pyöräkerran edellisestä huollosta oli juuri tullut kuluneeksi kolme vuotta, joten huollon järjestämiseen oli vielä noin puoli vuotta aikaa. Pyöräkerralla oli kuitenkin ajettu jo niin paljon, että pyöräkerran kulkukehät olisi ollut syytä sorvata jo aikaisemmin.

Vastaavanalaisten vaaratilanteiden ja onnettomuuksien välttämiseksi Onnettomuustutkintakeskus suosittaa pyöräkertojen huoltovälien määrittämistä pyöräkerralla ajetun matkan mukaan nykyisen aikaan perustuvan huoltovälin lisäksi/sijaan. Lisäksi Onnettomuustutkintakeskus toistaa aikaisemmin annetun suosituksen kuumakäynnin valvonnan ja siihen liittyvien laitteiden kehittämisestä.

C4/1999R Tutkintaselostus (pdf, 0.47 Mt)

  • Suositus S85
  • Suositus S139
 
Julkaistu 5.3.1999