C15/1999R Turku - Toijala välin tasoristeysten turvalaitteiden toimintahäiriöt syksyllä ja talvella 1999 (ei tutkintaselostusta)

Tapaus on osoittautunut vähäiseksi eikä siihen liity yleisen turvallisuuden parantamisen kannalta merkittäviä seikkoja. Tutkintaselostusta ei julkaista, mutta tutkinnan tulokset on toimitettu tiedoksi asianosaisille ja tutkinta-aineisto on arkistoitu Onnettomuustutkintakeskuksen arkistoon.

 
Julkaistu 31.12.1999