C13/1999R Säiliövaunun jarrukolmion irtoamisesta aiheutunut vaaratilanne Humppilassa 18.9.1999

18.9.1999 tapahtui Humppilassa vaaratilanne, kun fosforihappokuormassa olleen säiliövaunun jarrukolmion toinen pää putosi alas kiskojen väliin ja rikkoi viiden kilometrin matkalta muun muassa neljän tasoristeyksen puisen kannen. Juna pysähtyi, kun neljännen rikkoutuneen tasoristeyksen kannen lankutus avasi jarrujohdon letkukytkimen ja tapahtui hätäjarrutus.

Säiliövaunun jarrukolmio irtosi ja putosi kiskojen väliin, koska tärinä oli kuluttanut jarrukolmion kannattimen (= jarrutönkän ripustimen) yläpään niveltapin kiinnityssokkaa tavallista enemmän. Sokka oli katkennut ja kiinnitystappi irronnut paikaltaan.

Vastaavanlaisten vaaratilanteiden sekä onnettomuuksien välttämiseksi Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että mikäli vaunujen muutostyössä niiden päällysrakenteita muutetaan merkittävästi, vaunujen ominaistaajuudet tulisi laskea ja mahdollisuuksien mukaan tarkistaa myös kokeellisesti ennen vaunujen hyväksymistä liikenteeseen. Lisäksi jos jo käyttöön otetun yksittäisen vaunun tai vaunutyypin laitteissa havaitaan epänormaalia kulumista, tulisi se asettaa erityistarkkailuun, lisätä sen kunnossapitoa, selvittää ja poistaa kulumisen aiheuttaja tai tarvittaessa jopa tehdä sille rakennemuutos epänormaalin kulumisen lopettamiseksi ja vaunun turvallisen kulun varmistamiseksi.

Onnettomuustutkintakeskus muistuttaa lisäksi, että kuumakäynti-ilmaisimen hälytys pitää aina ottaa vakavasti. Syy hälytykseen pitää löytää aina ennen kuin junalle saa antaa luvan jatkaa matkaa.

C13/1999R Tutkintaselostus (pdf, 0.56 Mt)

  • Suositus S163
  • Suositus S164
  • Suositus S165
 
Julkaistu 18.9.1999