C12/1999R Junamiehen loukkaantuminen vaihtotyössä Lappeenrannassa 12.8.1999

Vaunuja kytkemässä ollut junamies loukkaantui vakavasti jäätyään vaunujen kytkinten väliin Lappeenrannan ratapihalla torstaina 12.8.1999. Junamiehelle tuli ruhjevammoja keskivartaloon. Kalustolle ei aiheutunut vaurioita.

Syynä onnettomuuteen oli se, että junamies ei noudattanut turvallisuusohjeita. Hän meni kytkemään liikkuvia vaunuja, vaikka toinen kytkettävistä vaunuista oli varustettu automaattikytkimellä.

Vastaavanlaisten onnettomuuksien välttämiseksi Onnettomuustutkintakeskus esittää, että ratapihan turvallisuuskoulutuksessa korostettaisiin vielä entistä enemmän kaluston kytkennän oikeita työmenetelmiä.

C12/1999R Tutkintaselostus (pdf, 0.2 Mt)

 
Julkaistu 12.8.1999