C12/1998R Vaaratilanne junaliikenteessä Säkäniemellä 3.7.1998

Säkäniemen ja Tohmajärven liikennepaikkojen välillä tapahtui perjantaina 3.7.1998 vaaratilanne, kun vastakkaisiin suuntiin kulkevat tavarajuna ja kolmesta veturista koostuva juna joutuivat samalle rataosuudelle. Molempien junien kuljettajat näkivät vastaantulevan junan ja saivat pysäytettyä ajoissa. Vahinkoja ei aiheutunut.

Vaaratilanne tapahtui, kun kauko-ohjaaja antoi erehdyksessä vetureista koostuneelle junalle luvan lähteä Tikkalasta Tohmajärven suuntaan heti vastakkaiseen suuntaan kulkevan tavarajunan ohitettua Tikkalan. Kauko-ohjaajan olisi kuitenkin pitänyt odottaa, että myös tavarajunan jälkeen tuleva toinen tavarajuna olisi ohittanut Tikkalan. Vaaratilanne tapahtui tuntia ennen kauko-ohjaajan pitkän ja kiireisen työvuoron päättymistä. 10 h 10 min pituisen työvuoron aikana kauko-ohjaajalla oli paljon ylimääräistä ratatöihin liittyvää työtä eikä hän ehtinyt pitämään riittäviä taukoja. Kauko-ohjaajan virheeseen vaikutti myös se, että junien ajattamisjärjestys oli muuttunut uusien aikataulujen takia.

Turvallisuuden kannalta tärkeissä tehtävissä työvuorot eivät saa olla liian pitkiä ja työntekijöille pitää taata riittävän pitkät ruokailu- ja lepotauot, joiden aikana voi irtautua työstä. Joensuun kauko-ohjaajien työvuoroja ei ole järjestetty edellä esitetyn mukaisesti.

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa vastaavien vaaratilanteiden sekä onnettomuuksien välttämiseksi
kauko-ohjaajien työvuorojen järjestämistä siten, että kauko-ohjaajilla olisi mahdollisuus riittäviin taukoihin. Lisäksi pitkiä työvuoroja tulisi välttää erityisesti kiireisinä aikoina.

C12/1998R Tutkintaselostus (pdf, 0.31 Mt)

Suositus S115

 
Julkaistu 3.7.1998