C40/1997R Kunnossapitotyöntekijän jääminen veturin töytäisemäksi Arolassa 20.11.1997

Järjestelyveturi oli 20.11.97 matkalla Varttiuksesta kohti Kontiomäkeä. Veturin oli määrä pysähtyä Arolan seisakkeella. Ennen Arolan seisaketta viiden miehen kun-nossapitoryhmä oli puhdistamassa vaihteita ja kiskojen välejä lumesta. Kaksi miehistä oli töissä pääraiteen ja kolme sivuraiteen vieressä. Kukaan kunnossapitoryhmän
miehistä ei mieltänyt sitä, että veturi kääntyy vaihteessa sivuraiteelle. Tämän raiteen vieressä työskennellyt ryhmä oli kyllä havainnut hiljaista nopeutta tulevan veturin, mutta miehet olivat jatkaneet lumen kolaamista selkä tulevaan veturiin nähden. Kunnossatyöntekijät eivät lainkaan kuulleet veturin tuloa sivuraiteelle, jolloin peräkkäin jonossa työskennelleistä miehistä keskimmäinen jäi veturin töytäisemäksi.

Veturinkuljettaja oli nähnyt sivuraiteen vieressä olleet miehet aikaisemmin, mutta miehet menivät veturinkuljettajan näkösektorin ulkopuolelle jo kauan ennen kuin veturi tuli vaihteeseen. Veturinkuljettaja ei huomannut onnettomuutta vaan jatkoi ajoaan Arolan seisakkeelle asti.

Onnettomuuden uhrin jalka loukkaantui pahoin ja hän sai muita ruhjevammoja. Niistä ei jäänne pysyviä vammoja. Sairasauto oli paikalla 35 minuutissa.

Työturvallisuusohjeet edellyttävät turvamiehen käyttöä. Näin ei tässä kuitenkaan toimittu.

C40/1997R Tutkintaselostus (pdf, 0.19 Mt)

 
Julkaistu 20.11.1997