C38/1997R Ratatyöntekijän jääminen henkilöjunan töytäisemäksi Hämeenlinnassa 18.11.1997

Hämeenlinnan eteläpuolella on mittavat ratatyöt. Tiistaiaamuna 18.11.97 ratatyöntekijä oli ratakuorma-auton apumiehenä mennyt liian aikaisin avaamaan vaihteen lukkoa, jotta ratakuorma-auto pääsee vaihteesta kohdan ohittavan pikajunan jälkeen. Vaihteen lukko oli jäätynyt, jolloin työntekijä oli käsin alkanut lämmittää lukkoa ja unohti lähestyvän pikajunan. Työntekijä ei kuullut junan lähestyvän eikä veturinkuljettaja havainnut kyyryssä olevaa henkilöä. Veturin ulkonevat osat osuivat työntekijää kylkeen sillä seurauksella, että uhri lensi usean metrin päähän ja vammautui. Vammoista ei jääne pysyvää haittaa.

Onnettomuuden syitä olivat virheellinen työjärjestys ja inhimillinen erehdys. Työntekijä meni Junaturvallisuussäännön vastaisesti avaamaan vaihteen lukkoa ennen kuin pikajuna oli ohittanut paikan. Pikajunan tulo oli tiedossa, mutta ratakuorma-auton henkilöt halusivat nopeuttaa työsuorituksiaan avaamalla vaihteen lukko etukäteen. Tällä yritettiin vähentää junaliikenteelle ratakuorma-auton töistä aiheutuvaa viivettä.

Onnettomuuteen myötävaikutti se, että työntekijä ei kuullut junan lähestymistä. Tämä johtui vieressä käyvästä ratakuorma-autosta, jonka moottorin melu peitti junan tulo-äänen. Lisäksi onnettomuuteen vaikutti se, että veturinkuljettaja näki vaihteelle kyykistyneen työntekijän aivan viime hetkessä. Työntekijä oli pukeutunut VR:n tummansinisiin haalareihin, joissa on oransseja näkymistä parantavia heijastinkohtia sekä 15 mm leveitä heijastinnauhoja. Voimassaolevan työturvallisuusohjeen mukaan radanpitotöissä henkilöstön suojavaatetuksen värin tulee olla kokonaan oranssi. VR-konserni on siirtymässä asusteeseen, jollainen onnettomuuden uhrilla oli päällään.
Siirtymisen perusteena on tutkimukset, joiden mukaan sini/oranssit työvaatteet näkyvät paremmin kuin kokonaan oranssit työvaatteet.

Turvallisen työjärjestyksen noudattamista pitää entistä enemmän painottaa. Turvallisuus tulee aina asettaa junaliikenteen nopeuden edelle.

Radalla liikkuvien henkilöiden vaatetukseen ja näkymiseen tulee kiinnittää vielä nykyistäkin enemmän huomiota. Työturvallisuusohje on korjattava uusimpien päätösten mukaiseksi. Mikäli työturvallisuusohjetta työvaatteiden osalta ei voida täyttää, työntekijällä on oltava vähintään heijastava liivi aina liikkuessaan ja työskennellessään ra-ta-alueella, jossa on junaliikennettä.

C38/1997R Tutkintaselostus (pdf, 0.19 Mt)

 
Julkaistu 18.11.1997