C36/1997R Tavarajunan suistuminen kiskoilta Porissa 30.10.1997

Torstaina 30.10.1997 suistui Porissa kiskoilta 42 vaunuisesta junasta neljä viimeistä vaunua. Vaunut olivat sahatavaralastissa ja olivat matkalla Mäntyluodon satamaan. Onnettomuus sekä siihen liittyvät raivaus- ja korjaustyöt estivät liikenteen Mäntyluotoon sekä veturivarikolle. Henkilöliikenteeseen onnettomuus vaikutti vain välillisesti. Taloudelliset menetykset olivat yhteensä alle 40 000 mk.

Todennäköisin syy vaunujen suistumiselle on vaihteen kääntyminen toiseksi viimeisen vaunun alla. Vaihteen kääntyminen on voinut aiheutua ilkivallasta.

Vastaavanlaisten suistumisten välttämiseksi Onnettomuustutkintakeskus suosittaa junakulkutienä käytettävien raiteiden käsin käännettävien vaihteiden varmistamista aina vähintään lukittavalla haalla. Vaihtoehtoisesti vaihteet tulisi varustaa varmistuslukolla tai muuttaa sähkökäyttöisiksi.

C36/1997R Tutkintaselostus (pdf, 0.19 Mt)

Suositus S104

 
Julkaistu 30.10.1997