C28/1997R Pikajunan törmääminen radalle kaatuneeseen puuhun Iittalassa 21.8.1997

Radan varressa tehtyjen metsätöiden yhteydessä suuri puu kaatui radalle Iittalan Leteensuolla Hämeenlinnan pohjoispuolella. Puu jäi osittain roikkumaan ajolankojen varaan. Samanaikaisesti paikalle tullut pikajuna törmäsi puuhun. Hätäjarrutettu juna kulki vielä noin 600 metriä ennen pysähtymistään. Törmäyksen yhteydessä ajolangat ja niiden kannatinvaijerit sotkeutuivat veturiin repien veturin katolta virroittimen ja muut sähkölaitteet sekä yhteydenpitoon tarvittavat antennit. Ajolankojen vaurioitumisen lisäksi kaksi kannatintolppaa vääntyi.

Junahenkilökunta tai junassa olleista 100 matkustajasta kukaan ei loukkaantunut. Onnettomuuden kokonaisvahingot olivat alle 0,6 Mmk.

Onnettomuuden syy oli se, että radan välittömässä läheisyydessä kaadettiin suuria puita varmistamatta kaatoa vetotaljalla. Kaatajilla oli liian suuri itseluottamus taitoihinsa. Kaatoja varten ei myöskään oltu pyydetty radan suojausta eikä kaatajilla ollut yhteydenpitomahdollisuutta junasuorittajaan.

Rakentamismääräyksissä ja -ohjeissa (RAMO) mainitun aukean tilan ulottuman (ATU) sisäpuolelle ei missään tilanteessa saa kaatua puita. Radan varren raivaustöitä tehdessä kaikki tyvihalkaisijaltaan yli 15 cm:n puut, jotka kaadettaessa voivat ylettyä aukean tilan ulottuman sisä-puolelle, on varmistettava vetotaljalla tai vastaavalla.

C28/1997R Tutkintaselostus (pdf, 0.34 Mt)

Suositus S68

 
Julkaistu 21.8.1997