Y2013-02 Räjähdejätekontin kuumentuminen räjähdetehtaalla Laukaan Vihtavuoressa 10.7.2013

15.4.2014

Vihtavuoren räjähdetehtaan vaaratilanteen tutkinnassa löytyi useita kehityskohteita

Räjähdekontin aiheuttama vaaratilanne Laukaan Vihtavuoressa kesällä 2013 johtui useiden turvallisuuspuutteiden yhteisvaikutuksesta. Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) löysi kehitettävää sekä kaivoksen ja räjähdetehtaan toiminnasta että viranomaisvalvonnasta.

Onnettomuustutkintakeskus antaa tänään julkaistavassa tutkintaselostuksessa neljä turvallisuussuositusta. Niistä kolme kohdistuu Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) toimintaan.

Otkes suosittaa, että Tukes kehittää valvontaansa ja rekistereitään reaaliaikaisemmaksi, vaatii valvontakohteiltaan toimivia ja dokumentoituja menettelyjä poikkeamien varalta sekä sisällyttää valvontakäytäntöihinsä selkeät kriteerit pakkokeinojen käytölle.

Sisäministeriön puolestaan tulee huolehtia, että laajan evakuoinnin käytännön toteuttamista varten valmistellaan ohje.

Räjähdysainetta, hienojakoista kallioperää ja kaksi räjäytintä sisältänyt kontti alkoi kuumentua räjähdetehtaan pihalla Laukaan Vihtavuoressa 10.7.2013. Räjähdysvaaran vuoksi seudun ihmisiä evakuoitiin laajalta alueelta. Konttia jäähdytettiin, ja se saatiin siirrettyä turvalliseen paikkaan vajaan vuorokauden kuluttua.

Turvallisuustutkinnan aikana tehdyissä kokeissa vastaavanlainen seos ei syttynyt tai räjähtänyt.

Tutkinnan aikana kävi muun muassa ilmi, että kaivoksen toimintajärjestelmä ei tunnistanut seoksen syntymistä poikkeamaksi. Kontti kuljetettiin vastoin kuljetusmääräyksiä räjähdetehtaalle, jossa kontti varastoitiin muiden konttien joukkoon räjähdevaraston pihalle.

Räjähdysainetta käyttänyt kaivos ja Vihtavuoren räjähdetehdas korjasivat jo tutkinnan aikana useita havaittuja epäkohtia.

Tilanteen aikainen viranomaistoiminta onnistui enimmäkseen hyvin. Laajasta evakuoinnista ei kuitenkaan ollut suunnitelmaa, ohjetta eikä kokemusta. Pelastuslaitoksen antama vaaratiedote tuli viiveellä, eikä sen sisältöä muutettu, vaikka tilanne muuttui.

Lisätietoja:
Tutkinnanjohtaja Kai Valonen, puh. 02951 50707

Liitteet:
Tutkintaselostus Y2013-02 Räjähdejätekontin kuumentuminen räjähdetehtaalla Laukaan Vihtavuoressa 10.7.2013 (pdf, 9.38 Mt)

10.7.2013

Onnettomuustutkintakeskus on alustavan tutkinnan perusteella päättänyt aloittaa turvallisuustutkintalain (525/2011) mukaisen turvallisuustutkinnan Oy Forcit Ab:n Vihtavuoren tehtaalla 10.7.2013 tapahtuneesta suuronnettomuuden vaaratilanteesta.

Tutkinnassa selvitetään tapahtumien kulku, syyt ja seuraukset, viranomaisten toiminta sekä tehdyt pelastustoimet ml. evakuointi. Erityisesti selvitetään vaarallisten aineiden käsittely sekä valvonta- ja tarkastustoiminta kuljetusten ja varastoinnin osalta.

Tutkintaryhmän johtajaksi nimetään VTM Kari Ylönen sekä jäseniksi FM Kurt Kokko ja pelastusjohtaja Anssi Parviainen. Tutkinnanjohtajana toimii muiden onnettomuuksien johtava tutkija Kai Valonen.

 
Julkaistu 15.4.2014