Y2012-S1 Lasten kuolemat

28.4.2014

Liikenne, riskikäyttäytyminen ja itsemurhat suurimmat syyt lasten kuolemiin

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) on ensimmäisenä viranomaisena tehnyt kattavan teematutkinnan siitä, mihin lapset kuolevat Suomessa.

Tarkastelussa oli lähes 900 alle 18-vuotiaan kuolemantapausta vuosilta 2009–11. Jo aiemmin julkistettuja tilastollisia tietoja on täydennetty turvallisuustutkinnan keinoin tehdyllä laadullisella tarkastelulla. Tutkinnassa on selvitetty tilanteita ja olosuhteita, joissa kuolemat ovat tapahtuneet.

Aineistossa yleisin kuolemansyy oli luonnollinen eli niin sanottu tautikuolema. Keskosuuteen, epämuodostumaan, kasvaimiin ja vastaaviin syihin kuoli 669 lasta.

Muita kuin luonnollisia kuolemantapauksia oli yhteensä 199. Näistä lähes kaksi kolmannesta (121 tapausta) johtui tapaturmista ja neljännes (51) itsemurhista. Henkirikoksia ja syyltään epäselviä kuolemia oli kumpiakin 13. Lisäksi aineistossa oli yksi hoitokuolema.

Tapausten tarkastelussa nousee selvästi esiin tekijöitä, jotka selittävät suuren osan kuolemantapauksista. Hukkumiset ja erilainen riskikäyttäytyminen etenkin liikenteessä johtavat huomattavan usein lapsen tapaturmaiseen kuolemaan. Lisäksi alkoholi muodostaa sekä suoraan että välillisesti riskin vanhemmille lapsille.

Yli puolet tapaturmaisista kuolemista tapahtui maaliikenteessä. Suurin riski oli auton matkustajalla ja mopon kuljettajalla. Riskikäyttäytyminen oli tekijänä peräti 56 tapaturmaisessa kuolemassa.

Tutkinnassa nousi esiin myös itsemurhien suuri määrä lasten kuolinsyynä. Tekojen taustalla on ollut mielenterveys- ja parisuhdeongelmia, kiusaamista, sosiaalista syrjäytymistä sekä seksuaali-identiteettiin liittyvää ahdistusta. Kolme neljästä itsemurhan tehneestä lapsesta oli poikia.

Teematutkinta osoitti myös sen, että eräät kuolinsyyt ovat yleistä uskomusta harvinaisempia.

Aineistossa ei ollut yhtään lääkkeiden tai pesuaineiden aiheuttama myrkytystä. Myös tulipalojen ja myrkytysten osuus kuolemantapauksissa oli melko vähäinen. Kuolemat olivat kaikkiaan hyvin harvinaisia päiväkodeissa, kouluissa ja muussa järjestetyssä toiminnassa.

Onnettomuustutkintakeskus antaa tutkinnan perusteella seitsemän turvallisuussuositusta. Kuolemantapausten ennalta ehkäisyä varten pitää kerätä, analysoida, ja julkaista tietoa nykyistä kattavammin. Mopoilun turvallisuus vaatii työtä, samoin uimataidon merkityksen korostaminen.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut pitää määritellä täsmällisemmin ja niiden toteutumista seurata paremmin. Kouluissa oppilaille on tarjottava mahdollisuuksia nostaa ongelmansa esille helposti ja saada ne käsittelyyn. Lapsiperheille on taattava perhekeskustyyppisiä palveluita.

Lisätietoja:
Johtava tutkija Kai Valonen, puhelin 0295 150 707
Viestintäpäällikkö Teuvo Arolainen, puhelin 0295 150 714

Y2012-S1 Tutkintaselostus (pdf, 6.49 Mt)

12.9.2012

Onnettomuustutkintakeskus on päättänyt turvallisuustutkintalain (525/2011) 2 §:n nojalla käynnistää lasten kuolemia käsittelevän teematutkinnan. Tutkinnassa kerätään tietoja 0−17 -vuotiaiden lasten kuolemantapauksista 2−3 viime vuoden ajalta, tehdään katsaus aiheesta saatavissa oleviin tilastotietoihin ja perehdytään erikseen valittaviin yksittäistapauksiin. Tutkinnan tarkoituksena on löytää keinoja, joiden avulla vastaavanlaisia kuolemantapauksia on mahdollista välttää.

Tutkintaryhmän johtajana toimii psykologi, PsM Kati Hernetkoski. Jäsenet ovat professori Eija Paavilainen, dosentti Mikko Salasuo ja professori, ylilääkäri Willy Serlo. Tutkintaryhmän erityisasiantuntijoina toimivat oikeuslääketieteen erikoislääkäri Philippe Lunetta, palopäällikkö Pasi Paloluoma ja rikosylikonstaapeli Markku Tuominen.

Tutkinnan johtajana toimii johtava tutkija Kai Valonen. (p. 029 515 0707)

 
Julkaistu 28.4.2014