D2/2011Y Kerrostalon julkisivutyömaan rakennustelineiden kaatuminen Oulussa 8.3.2011

Tiistai-iltana 8.3.2011 sattui Oulussa onnettomuus, jossa seitsemänkerroksisen kerrostalon julkisivutyömaan rakennustelineet romahtivat. Talon asukas huomasi telineiden huojuvan, jolloin hän teki hätäilmoituksen. Hätäkeskus hälytti paikalle poliisin, joka kehotti kadulla olleita poistumaan ja esti ihmisten pääsyn vaara-alueelle. Telineet romahtivat ennen kuin poliisin paikalle pyytämä pelastuslaitos ehti apuun.

Telineet oli tarkoitus peittää tiiviillä muovipeitteellä. Peittäminen oli kuitenkin jäänyt työpäivän päätyttyä osin kesken, joten tuuli pääsi puhaltamaan telineen sisään avoimesta päädystä. Tuulen voima irrotti telineen seinästä, ja kokonaismassaltaan 30–40 tonnin teline romahti kadulle. Seinään kiinnitetyt silmukka-ankkurit repeytyivät nailontulppineen irti tiiliseinästä. Ankkurointeja oli ohjeiden edellyttämä määrä, mutta niitä ei ollut erityisesti sijoitettu telineohjeen mukaisesti reuna-alueille. Lisäksi yksi ankkuri puuttui telineen ylänurkan läheltä paikasta, josta irtoaminen alkoi.

Telineen ankkuroinnista seinään oli suunnitelma, mutta ei laskelmia. Suunnittelussa ei ollut varauduttu tilanteeseen, jossa telineen pääty jäisi avoimeksi. Peittämisen aikataulutus oli puutteellinen, koska peittäminen jäi vaaraa aiheuttavalla tavalla kesken. Tuulen nopeus onnettomuushetkellä oli puuskissa 17 m/s.

Tutkintaryhmän mielestä rakennuttaja tai rakennushankkeeseen ryhtyvä ja päätoteuttajan tulisi kunkin osaltaan ja yhteistyössä huolehtia, että
- telineen peittäminen ja toteutus tehdään niin, että peittäminen ei jää kesken tai että kesken jäämisestä ei aiheudu vaaraa esimerkiksi sään muuttumisen vuoksi
- telineen suunnittelussa laskelmin varmistetaan ankkureille tuleva kuormitus, ja ankkurointi tehdään laskelmien mukaan riittävän lujaksi
- vanhaan rakenteeseen kiinnitettävien ankkureiden vetokapasiteetti varmistetaan kokeellisesti paikan päällä

Toimenpide-ehdotukset tulisi huomioida rakennusvalvonnassa, työturvallisuusvalvonnassa ja niissä virastoissa, jotka myöntävät lupia katujen tai muiden telineille tarvittavien alueiden käyttöön.

Pelastustoimen tietokannan mukaan rakennustelineiden romahduksia on vuodesta 2007 alkaen toukokuuhun 2011 mennessä sattunut 16. Vaaratilanteita on samana ajanjaksona ollut 33.

Lisätietoja:
Kai Valonen p. (09) 1606 7902, 040 500 9992
Jaakko Niskala p. 050 328 6028

D2/2011Y Tutkintaselostus (pdf, 0.7 Mt)

 
Julkaistu 13.9.2011