D1/2011Y Kooste talven 2010–2011 rakennevaurioista

Kooste talven 2010–2011 rakennevaurioista on valmistunut

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaryhmä on selvittänyt talven 2010–2011 rakennevaurioita, joita otettiin mukaan selvitykseen yhteensä 119. Niistä sortumia oli 60 ja vaaratilanteita 59. Sortumaksi katsottiin tilanne, jossa rakenne tai sen osa on pudonnut siten, että alle mahdollisesti jäänyt olisi voinut loukkaantua. Keskeinen tietolähde oli pelastustoimen Pronto-tietokanta.

Sortumista yli puolet tapahtui tuotantotiloissa (17) ja varastoissa (16). Muita rakennuksen käyttötarkoituksia olivat asuinrakennukset (9), eläinsuojat (9) sekä kokoontumis- ja työpaikkatilat (6). Vaaratilanteet painottuivat kokoontumis- ja työpaikkatiloihin (24), asuinrakennuksiin (21) ja tuotantotiloihin (10). Asuinrakennusten sortumissa oli kyse rungon sortuman sijaan esimerkiksi kuistin tai katoksen pettämisestä. Asuinrakennuksissa on mukana myös vapaa-ajan asuntoja. Onnettomuuksissa kuoli yksi henkilö ja loukkaantui yksi.

Rakennevaurioita oli edeltävän talven tapaan paljon Pohjanmaalla ja Etelä-Suomessa Salpausselän eteläpuolella. Kevättalvella 2011 tapahtumia oli paljon lisäksi Itä-Suomen maakunnissa ja Satakunnassa.

Tietyillä tarkastelluilla vesistöalueilla kevättalvi 2011 oli runsasluminen kuten oli myös kevättalvi 2010. Kuitenkin vuotta 1990 edeltävinä vuosikymmeninä on esimerkiksi Vantaanjoen vesistöalueella ollut lukuisia runsaslumisempia talvia. Oleellista lumen määrän arvioinnissa on lumen paino neliömetriä kohden eikä niinkään lumikinoksen paksuus tai lumen tiivistyminen suojasäällä. Aineistossa oli 18 tapausta, joissa lumen runsaalla kinostumisella tiettyihin katon kohtiin saattoi olla vaikutusta tapahtumaan.

Monien rakenteiden puutteet olisi ollut mahdollista huomata ennakkoon, jos tarkastuksia olisi tehty. Sen vuoksi Onnettomuustutkintakeskus toistaa aikaisemmin annetun suosituksen, jonka mukaan rakennuksille tulisi kehittää katsastusmenettely. Lisäksi toistetaan suositus, jonka mukaan rakennusalan tulisi kerätä systemaattisesti tietoja tapahtuneista onnettomuuksista ja vaaratilanteista. Kertyneiden tietojen avulla olisi mahdollista tunnistaa keskeisimpiä ongelmia ja suunnata voimavaroja niiden ratkaisemiseen. Kolmannen toistettavan suosituksen mukaan lumen kinostumisilmiötä erilaisissa sää- ja maasto-olosuhteissa tulisi selvittää lisää. Uutena suosituksena esitetään, että puualan toimijoiden tulisi selvittää liimapuurakenteiden ominaisuuksien mahdollinen heikkeneminen ajan kuluessa.

Lisätietoja: johtava tutkija Kai Valonen p. 040 500 9992 ja tutkija Kari Ylönen p. 040 831 9467.

D1/2011Y Tutkintaselostus (pdf, 0.73 Mt)

 
Julkaistu 23.2.2012