D8/2010Y Tavaratalon sortumiseen johtanut tulipalo Vantaalla 23.12.2010

Iltapäivällä 23.12.2010 syttyi tavaratalossa Vantaalla tulipalo, joka johti pitkäkestoiseen sammutustyöhön, rakennuksen sortumiseen ja lähes koko irtaimiston tuhoutumiseen.

Tulipalo syttyi myymälän alakerrassa väliseinällä erotetussa varastotilassa. Havaitsemishetkellä varaston hyllyillä paloi polttomoottoreita ja paristoja sisältäneitä laatikoita, mutta tätä tarkempaa palon syttymissyytä tai kohtaa ei ole tiedossa. Liekit olivat havaintohetkellä jo lattiasta kattoon ulottuvia. Alkusammutusta varten ehdittiin selvittää letku, mutta varsinaista sammuttamista ei kuitenkaan pystytty aloittamaan, koska palo oli edennyt liian voimakkaaksi. Henkilökunta ja asiakkaat pääsivät poistumaan sujuvasti, eikä henkilövahinkoja tullut.

Pelastuslaitos sai alkuvaiheessa rajattua palon siten, että palo ei levinnyt syttymistilan ulkopuolelle. Sammutustöiden aikana kuitenkin alkoi kuulua rakenteiden pettämiseen viittaavia ääniä, joiden vuoksi pelastuslaitos joutui perääntymään ja jatkamaan sammutusta pelkästään ulkoa. Palo pääsi leviämään laajalle ja aiheutti väli- ja yläpohjan sortumisen. Sortuminen tapahtui, vaikka rakennuksen suunnittelun lähtökohtana oli ollut, että rakenteet kestävät tulipalon rasitukset. Rakenteisiin kohdistuneet lämpörasitukset olivat tavanomaista suuremmat myymälässä säilytettyjen helposti palavan materiaalin määrän ja myymälätilan mataluuden vuoksi.

Tutkintaryhmä antaa neljä toimenpide-ehdotusta. Palavien nesteiden säilytysmenettelyjä myymälöissä tulisi parantaa. Lisäksi rakenteiden palomitoitukseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota tilanteissa, joissa tilat ovat matalia ja palokuorma on suuri. Pelastustoiminnan osalta kiinnitetään huomiota vaihtoehtoisiin sammutusmenetelmiin ja pitkäkestoisten tilanteiden johtamisen jatkuvuuteen.

Lisätietoja: Taneli Rasmus, p. 050 456 0314

D8/2010Y Tutkintaselostus (pdf, 1.84 Mt)

 
Julkaistu 16.9.2011