D5/2010Y Sisäkattojen putoamiset Järvenpäässä ja Kittilässä syyskesällä 2010Lataa tästä tutkintaselostus (pdf, 0.41 Mt)

Lisätietoja antavat tutkija Kari Ylönen, p. 040 831 9467 ja johtava tutkija Kai Valonen, p. 040 5009992


Tiedote 10.9.2010

Onnettomuustutkintakeskus on päättänyt käynnistää D-tutkinnan Kittilässä 6.9.2010 tapahtuneesta kaupan sisäkaton putoamisesta. Samassa tutkinnassa käsitellään myös Järvenpäässä koulun tiloissa 15.8.2010 tapahtunutta sisäkaton putoamista. Tutkintaryhmä voi käsitellä lyhyesti myös aikaisempia ja mahdollisia tutkinnan aikana tietoon tulevia muita sisäkattovaurioita. Tutkinnassa kerätään saatavilla olevat tiedot ja laaditaan lyhyt tutkintaselostus. Tutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden parantaminen.

Sekä Kittilän että Järvenpään tapauksessa pettäneeksi rakenteeksi osoittautui sisäkaton ja kattoristikoiden välinen naulaliitos. Molemmissa tapauksissa sisäkatto oli kipsilevyä. Ruoteet oli kiinnitetty kattoristikon alapaarteeseen naulaamalla alhaalta ylöspäin. Tällöin sisäkaton ja ripustusten aiheuttama kuorma on naulan suuntainen ja naula pyrkii irtoamaan kattoristikon alapaarteesta. Seurauksena voi olla koko yhtenäisen sisäkaton putoaminen. Ongelma on sama, joka todettiin päivittäistavarakaupan sisäkattoromahdusten tutkinnassa vuosina 2000 (Pudasjärvi) ja 2005 (Sysmä).

Uudet sisäkattojen putoamiset osoittavat, että aikaisempien onnettomuustutkintojen ilmi tuoma ongelma on edelleen ajankohtainen. Tieto riskialttiista rakenteesta ei ole levinnyt eikä sisäkattoja ole tarkastettu riittävästi. Toistuvien tapausten johdosta voidaan todeta, että mainitunkaltainen naulaliitos ei yleensä ole soveltuva liikerakennuksiin tai muihin suurehkoihin tiloihin. Niissä liitokseen kohdistuvat kuormat ovat usein niin suuret, että sisäkaton kiinnitystavan tulisi olla toisenlainen.

Kiinteistöjen omistajien tulisi selvittää rakennuksissaan mahdolliset lisäkiinnitystarpeet, mitä työtä paikalliset rakennusvalvontaviranomaiset voisivat tukea.

Lisätietoja aiheesta on OTKESin internet-sivuilla olevissa tutkintaselostuksissa B2/2000Y ja B2/2005Y sekä rakenteellista turvallisuutta koskevalla ympäristöministeriön sivustolla.


Lisätietoja antavat johtava tutkija Kai Valonen, p. 040 5009992 ja tutkija Kari Ylönen, p. 040 831 9467.


Liitteet:

Ympäristöministeriön kirje 8.7.2005 Sisäkattojen rakenteellisesta turvallisuudesta, pdf-tiedosto (pdf, 0.25 Mt)

Kuva pettäneestä naulaliitoksesta (jpg, 0.51 Mt)

 
Julkaistu 10.9.2010