D4/2010Y Säiliöperävaunun syttyminen jakeluaseman täyttökentällä 13.8.2010

Onnettomuustutkintakeskuksen asettama tutkintaryhmä on saanut valmiiksi tutkintaselostuksen, joka koskee säiliöperävaunun tulipaloa polttoaineen jakeluasemalla Turussa 13.8.2010. Tulipalo syttyi tilanteessa, jossa bensiiniä purettiin säiliöperävaunusta jakeluaseman maanalaisiin säiliöihin.

Tutkintaryhmä päätyi siihen, että tulipalo syttyi staattisen sähkön kipinästä. Tämänkaltainen syttyminen on mahdollista estää käyttämällä erillistä maadoitusjohdinta. Öljy-yhtiöt ovat lisänneet maadoitusjohtimen käytön omiin ohjeistuksiinsa.

Tutkintaryhmä ehdottaa, että maadoituskaapelin käyttö määrättäisiin lainsäädännössä pakolliseksi palavien nesteiden täyttö- ja purkutapahtumissa. Lisäksi polttoaineen jakeluasemien säiliöiden, putkistojen, täyttöletkujen ja jakelulaitteiden potentiaalintasauksen ja maadoituksen tarkastuksille tulisi säätää määräajat.

Ajoneuvokalustoon on kehitteillä turvalaitteita, joiden avulla polttoaineen purku estyy, jos maadoitus on puutteellinen. Kun nämä laitteistot tulevat yleiseen käyttöön, ne tulisi määrätä pakollisiksi uuteen ajoneuvokalustoon.

Lisätietoja: tutkija Jaakko Niskala, p. 050 328 6028

D4/2010Y Tutkintaselostus (pdf, 0.35 Mt)

 
Julkaistu 13.8.2010