B1/2009Y Viiden nuoren kuolemaan johtanut tulipalo Naantalissa 9.10.2009

Naantalilaiseen omakotitaloon oli 9.10.2009 kokoontunut joukko 15–19 -vuotiaita nuoria viettämään perjantai-iltaa. Talossa kävi illan aikana kaikkiaan 19 vierasta nuorta. Nuoret olivat jakaantuneet kahteen ryhmään siten, että osa oli talon varsinaisissa asuintiloissa ja osa entiseen autotalliin rakennetussa askartelutilassa.

Kello 23.39 askartelutilassa oleilleet neljä poikaa huomasi tulen kajoa raollaan olleesta ovesta. Yksi heistä avasi ovea lisää, jolloin jo voimakkaaksi kehittynyt palo tunkeutui huoneeseen, eikä ovea enää pystytty sulkemaan. Yksi nuorista pakeni entisen autotallin ja varsinaisten asuintilojen välisen puolilämpimän tilan kautta ulos. Hän sai vakavia vammoja. Kaksi muuta nuorta pääsi poistumaan katon rajassa olevien pikkuikkunoiden kautta. Ikkunoiden rikkominen ja niistä pujottautuminen oli vaikeaa. Neljäs nuorista ei pystynyt pelastautumaan.

Asuintiloissa havaittiin noin kello 23.40, että mustaa savua tuli sisään katon rajasta eteisen suunnasta. Nuoret menivät katsomaan tilannetta eteiseen ja avasivat kuuman ulko-oven. Mustaa savua alkoi tulla runsaasti oven kautta sisään. Toista uloskäyntiä ei ollut, joten nuoret pyrkivät rikkomaan olohuoneen ikkunan mopokypärällä, tuoleilla ja kyynärpäillä. Rikkominen oli työlästä ja vei aikaa. Lopulta ikkuna saatiin rikki, ja kuusi nuorta pakeni sen kautta ulos. Sankka savu ja ikkunan reunoille jääneet terävät lasit vaikeuttivat pelastautumista. Kolme nuorta jäi makuuhuoneeseen, jonka kautta he pyrkivät poistumaan. He eivät ilmeisesti savun vuoksi löytäneet ikkunaa. Yksi toisessa makuuhuoneessa nukkunut nuori löytyi menehtyneenä huoneensa oven ulkopuolelta. Kaikkiaan neljästätoista talossa olleesta nuoresta kuoli viisi. Yksi loukkaantui vakavasti ja kahdeksan lievästi.

Hätäkeskus sai tulipalosta useita hätäilmoituksia. Niistä kaksi soitettiin rakennuksen sisältä. Hätäkeskus hälytti puheluiden perusteella paikalle pelastustoimen, ensihoidon ja poliisin yksiköitä. Sisään jääneet uhrit olivat oikeuslääkärin lausunnon mukaan menehtyneet jo ennen yksiköiden saapumista paikalle.

Tulipalon välitöntä syttymissyytä ei saatu varmuudella selville, mutta ilmeistä on, että kyseessä oli huolimaton tulen käsittely. Tulipalo syttyi saunatiloissa etäällä oleskelutiloista, mikä mahdollisti palon kehittymisen voimakkaaksi ennen sen havaitsemista. Palon levittyä avattujen ovien kautta sekä askarteluhuoneeseen että asuintiloihin pelastautumiseen ei ollut paljon aikaa. Ainoaa poistumistietä ei voitu käyttää. Toista uloskäyntiä ei ollut, eikä ikkunoita voinut avata. Ikkunoiden rikkominen ja niiden kautta pelastautuminen osoittautui vaikeaksi.

Tutkintalautakunta suosittaa, että uusiin ja muutoksen kohteena oleviin pientaloihin vaadittaisiin joko toinen ulko-ovi tai kiinteillä kahvoilla varustettu ikkuna. Yleisen turvallisuusvalistuksen rinnalle tulisi kehittää kohdennettua viestintää, joilla saataisiin välitettyä yksinkertaisia ja selkeitä toimintaohjeita palotilanteiden varalle. Vastuullista vanhemmuutta tulisi puolestaan kehittää nostamalla asia esille julkisessa keskustelussa. Hätäkeskustoiminnan kehittämistarpeet koskivat päivystäjien välisen viestinnän parantamista päivystyssalissa ja hätäkeskustyöntekijöiden työtä paremmin tukevien tulosmittareiden laatimista. Pelastus- ja sammutustaktiikkaa voitaisiin vastaavissa tilanteissa parantaa pyrkimällä selvittämään rakennuksessa olevien sijainti hätäilmoituksesta mahdollisimman tarkoin ja varmistamaan tilanne ensisijaisesti niistä osista rakennusta.

B1/2009Y Tutkintaselostus (pdf, 4.42 Mt)

 
Julkaistu 9.10.2009