B1/2008Y Tulipalo tukiasumiseen käytetyssä pientalossa Espoossa 27.3.2008

Espoossa olevassa tukiasumiseen käytetyssä rintamamiestalossa syttyi torstaina aamuyöllä 27.3.2008 tulipalo, jossa kuoli viisi ihmistä. Lisäksi yksi henkilö loukkaantui vakavasti ja neljä lievästi.

Tapahtumaa edeltävänä yönä rakennuksessa nautittiin alkoholia ja vietettiin keskiviikkoiltaa samaan tapaan kuin muinakin päivinä. Paikalla oli talon neljä vuokralaista ja kuusi henkilöä vieraana. Kaikki olivat ilmeisesti nukkumassa, kun rakennuksen sisällä olevassa porrashuoneessa syttyi tulipalo. Paikalla olleista useat havahtuivat savuun ja osa jo heränneiden huutoihin. Ensimmäisestä kerroksesta pelastui kaksi henkilöä, yläkerrasta yksi ja kaksi kellarista. Alakertaan menehtyi kolme ihmistä ja yläkertaan kaksi.

Kellarista pelastautuneista toinen soitti hätäkeskukseen ja teki hätäilmoituksen. Paikalle saapui ensimmäisenä poliisipartio, heti sen jälkeen ambulanssi ja pian myös läheiseltä paloasemalta tullut pelastusyksikkö, joka oli paikalla neljän minuutin kuluttua hälytyksestä. Hätäpuhelun alusta oli tällöin kulunut viisi ja puoli minuuttia. Pelastuslaitokselta paikalle tulivat seuraavina päivystävä palomestari ja päivystävä päällikkö sekä 14 minuutin kuluttua hälytyksestä toinen pelastusyksikkö. Kaikki palosta pelastautuneet viisi henkilöä olivat viranomaisten saapuessa jo ulkona. Palokunnan ensimmäisen yksikön saapuessa rakennuksen kaksi varsinaista kerrosta paloivat jo täyden palon vaiheessa.

Rakennus oli 1950-luvulla yhden perheen asunnoksi rakennettu puolitoistakerroksinen puutalo, jonka Espoon kaupunki oli omistanut vuodesta 1985 lähtien. Rakennuksessa oli neljä vuokralaista, joista kukin oli tehnyt oman vuokrasopimuksen yhdestä huoneesta. Pesu- ja keittiötilat olivat yhteiset. Asukkaat olivat vaikeasti asutettavia päihdeongelmaisia miehiä.

Rakennuksen paloturvallisuus oli käyttöön ja asukkaiden toimintakykyyn nähden huono. Pelastussuunnitelmaa ei ollut eikä kiinteistörekisterin tiedot vastanneet rakennuksen todellista käyttötarkoitusta. Rekisterin mukaan rakennus oli normaali asuinrakennus, vaikka kunta käytti sitä vaikeasti päihdeongelmaisten tukiasuntona. Kiinteistörekisterin mukaiset tiedot edellyttävät palotarkastusta vain 10 vuoden välein, kun erityisryhmien asunnoille vaatimukset ovat huomattavasti tiukemmat. Rakennuksen todellinen käyttötarkoitus ja siitä seurannut huono paloturvallisuus oli eri tahojen tiedossa, mutta tieto oli hajanaista eikä keskittynyt oikeille päättäville tahoille. Näin ollen toimenpiteisiin ei ollut ryhdytty. Tämänkaltaiset erityisryhmät tarvitsisivat selvästi turvallisemman asumismuodon.

Tutkintalautakunta suosittaa, että kaikki päihdeongelmaisten tukiasunnot tarkastettaisiin ja niiden tilannetta seurattaisiin säännöllisesti. Paloturvallisuudeltaan ongelmalliset kohteet tulisi asettaa käyttökieltoon tai niihin tulisi tehdä tarvittavat turvallisuusparannukset. Lisäksi tulisi luoda järjestelyt, joilla eri viranomaisten järjestelmiin kertyvä tieto turvallisuuspuutteista voitaisiin välittää oikeille viranomaisille siten, että tieto tallentuu ja velvoittaa reagoimaan tarvittavalla tavalla. Pelastustoiminnan osalta tutkintalautakunta suosittaa, että kiireellistä toimintaa edellyttävien tehtävien välittämiseen käytettävien järjestelmien vastuu olisi yhdellä viranomaisella ja että järjestelmien luotettavuuden arviointiin olisi järjestelmälliset menettelyt.

B1/2008Y Tutkintaselostus (pdf, 2.1 Mt)

B1/2008Y Tulipalon simulointiraportti (pdf, 4.21 Mt)

 
Julkaistu 27.3.2008