B2/2007Y Puhdistetun jäteveden joutuminen talousvesiverkostoon Nokialla 28.–30.11.2007

Nokian kaupungissa pääsi keskiviikon 28.11.2007 noin kello 12 ja perjantain 30.11.2007 kello 12 välisenä aikana Kullaanvuoren jätevedenpuhdistamolta puhdistettua jätevettä (teknistä vettä) talousvesiverkostoon. Teknisen veden pääsyn talousvesiverkostoon mahdollisti määräysten vastaisesti rakennettu liitos teknisen veden verkoston ja talousvesiverkoston välille. Puhdistettu jätevesi aiheutti Nokian kaupungin alueella yhteensä yli 8 000 ihmisen sairastumisen. Vesijohtoverkostoon päässeiden eri taudinaiheuttajien valikoima oli runsas johtuen siitä, että talousveteen pääsi puhdistettua yhdyskuntajätevettä.

Keskiviikkona 28. marraskuuta 2007 Nokian kaupungin Kullaanvuoren jätevedenpuhdistamolla tehtiin asennus- ja huoltotöitä. Asennustöiden johdosta puhdistamon talousvesi oli jonkin aikaa katkaistuna. Samaan aikaan tyhjennettiin ja pestiin lietteen käsittelyprosessissa käytettävät polymeerisäiliöt. Säiliön täyttö talousvedellä ei käynnistynyt automaattisesti ja tässä yhteydessä puolenpäivän aikoihin jäteveden puhdistamon vastaava hoitaja avasi puhdistamolla olevan niin sanotun teknisen veden (puhdistetun jäteveden) venttiilin tarkoituksenaan täyttää polymeerisäiliö. Venttiiliin avaamisen seurauksena puhdistettua jätevettä virtasi kunnan vesijohtoverkostoon yhteensä noin 400 m3.

Samanaikaisesti 28. marraskuuta Nokian kaupungin Maatialan vesilaitoksella tehtiin tietoteknisiä asennustöitä, jotka edellyttivät automatiikan alasajoa. Automatiikkaa ei saatu uudelleen käynnistettyä asennustöiden jälkeen, jonka johdosta vesilaitoksella tehtiin päätös ottaa lisävettä Tampereelta. Myöhemmin saman päivän aikana vesilaitokselle tuli kuluttajilta useita ilmoituksia pahan hajuisesta ja makuisesta vedestä. Vesilaitoksella arvioitiin tämän johtuvan Tampereen vesijohtolinjan käyttöönoton lisäksi aiemmin Ristiveräjänkadulla tehdyistä vesijohdon saneeraustöistä. Valituksiin vesilaitos reagoi aloittamalla huuhtelut vesijohtoverkostossa. Kertyneiden valitusten perusteella terveystarkastaja antoi perjantaina 30.11.2007 veden keittokehotuksen. Pian tämän jälkeen veden pilaantumisen syy selvisi.

Ensimmäiset tiedotteet julkaistiin tiedotusvälineissä perjantaina 30.11.2007 noin kello 13 muun muassa Tampereen radion uutisissa ja teksti-tv:ssä sekä Nokian kaupungin kotisivuilla.

Onnettomuuden välittömänä teknisenä syynä oli talousvesiverkoston ja teknisen veden verkoston välille rakennetun yhdysputken lisäksi se, että molemmissa verkostoissa olleet sulkuventtiilit olivat yhtä aikaa auki.

Tutkintalautakunta suosittaa hyvien toimintamallien ja käytäntöjen kehittämistä, joilla viemärilaitosten toimintaa voitaisiin organisoida riskejä jatkuvasti arvioivaksi. Tutkintalautakunta suosittaa myös selvityksen tekemistä, joka tuottaisi ajantasaista tietoa jätevesien käsittelyn tilasta ja mahdollisista toimintaan liittyvistä puutteista sekä lisäksi, että ympäristöterveydenhuollon toimialan varautumis- ja valmiussuunnitelmat tehtäisiin asianmukaisella tavalla ja niissä esitettäisiin selkeästi johto- ja viestintävastuut vesiepidemiatilanteissa. Lisäksi tutkintalautakunta suosittaa, että sisäasiainministeriön tulisi yhdessä muiden toimijoiden kanssa huolehtia siitä, että säädökset ja ohjeet ajantasaistetaan siten, että varautuminen kattaa saumattomasti tilanteet myös normaaliaikojen häiriötilanteista poikkeusoloihin.

B2/2007Y Tutkintaselostus (pdf, 3.64 Mt)

B2/2007Y Tutkintaselostus (pdf, 1.2 Mt)

Lataa tästä animaatio jäteveden leviämisestä (wmv, 4.52 Mt)

Tutkintalautakunnan tiedote 20.5.2008

 
Julkaistu 30.11.2007