B2/2006Y Kauppakeskuksen sortumisvaara Savonlinnassa 31.3.2006

Perjantaina 31.3.2006 kello 4.45 havaittiin Savonlinnalaisen kauppakeskuksen kattoa kannattavien jännebetonipalkkien ylälaipoissa murtumia. Vauriot arvioitiin niin vakaviksi, että myymälä tyhjennettiin ihmisistä. Myymälässä oli vaurion havaitsemishetkellä vain myymälään tavaratäydennystä tuonut autonkuljettaja ja neljä marketin henkilökuntaan kuulunutta.

Tavaraa myymälään tuonut autonkuljettaja havaitsi lattialla olleet betonin murut. Murut vaikeuttivat pumppukärryn työntämistä ja sen vuoksi hän alkoi tarkastella, mitä lattialla oli. Autonkuljettaja kertoi havaitsemistaan murusista myymälän työntekijälle. Työntekijät menivät yhdessä autonkuljettajan kanssa katsomaan kohtaa, jossa betonin murusia oli. He näkivät murusten yläpuolella olevassa katon betonisessa kannatuspalkissa murtuman.

Kauppakeskus oli suljettuna viikonlopun ajan, jonka aikana pahiten vaurioituneet palkit tuettiin ja rakennustarkastaja antoi luvan liikkeen avaamiseen maanantaina.

Syynä katon kannatuspalkkina käytetyn jännebetonipalkin (HI-palkin) ylälaipan murtumiseen oli raudoituksen suunnittelussa ja palkin mitoitustarkastelussa olevat puutteet, puutteelliset raudoituspiirustukset ja ongelmat raudoituksen sijoittamisessa palkkeja valmistettaessa. Taustatekijänä puutteisiin suunnittelussa ja mitoitustarkasteluissa oli yksityiskohtaisten ohjeiden puuttuminen, virheelliset laskentaotaksumat, kuormituksiin nähden palkin pieni korkeus ja leveys sekä tiedonkulun puute suunnittelijoiden välillä. Valmistuksessa toteutunut raudoituksen sijoittelu ei vastaa voimassa olleiden betoninormien rakenneluokan 1 sijaintitoleransseja.

Vastaavanlaisten vaaratilanteiden ehkäisemiseksi tutkintalautakunta suosittaa, että HI-palkeille tulisi laatia yksiselitteiset suunnitteluohjeet sisältäen korjausohjeet, yli kymmenen vuotta vanhat HI-palkit tulisi tarkastaa sekä betonitehtaiden laadunvalvontaa ja auditointia sekä suunnitelmien toteutumisen seurantaa tulisi kehittää.

B2/2006Y Tutkintaselostus (pdf, 3.12 Mt)

 
Julkaistu 31.3.2006