B2/2005Y Marketin sisäkaton putoaminen Sysmässä 27.4.2005

Keskiviikkona 27.4.2005 kello 9.29 puolet Sysmän S-Marketin myymälän sisäkatosta putosi noin kymmenessä sekunnissa. Onnettomuushetkellä rakennuksessa oli kaikkiaan 25 henkilöä, joista yhdeksän oli vaurioituneella 400 neliömetrin alueella. Kukaan ei kuitenkaan loukkaantunut.

Sisäkatto jouduttiin uusimaan. Samoin uusittiin muun muassa sisäkattoon kiinnitetyt valaisimet asennuskiskoineen ja kaapeleineen, kylmälaiteputket, ilmanvaihtokanavat ja alle jääneitä kalusteita. Myös ylös jäänyt sisäkaton osa vahvistettiin. Onnettomuudesta aiheutuneet kustannukset olivat yhteensä noin 270 000 euroa. Alueellinen osuuskauppa tarkastutti myös muiden myymälä- ja ravintolarakennustensa sisäkatot ja tarvittaviin korjauksiin ryhdyttiin.

Onnettomuuden välitön syy oli se, että myymälärakennuksen sisäkaton koolauksen rimojen naulakiinnitys kattoristikoihin oli liian heikko. Liitoksiin oli naulattu paineilmanaulaimella pääsääntöisesti kaksi naulaa, joiden kapasiteetti ei riittänyt kannattamaan sisäkaton ja siihen tehtyjen ripustusten painoa.

Naulaliitosyksityiskohtaa ei ollut rakentamisen aikana vuonna 1997 suunniteltu, eli kyseiseen liitokseen kohdistuvia kuormia ei ollut arvioitu eikä kiinnityksen riittävyyttä varmistettu. Piirustuksissa ei ollut esitetty, miten kyseinen liitos tulisi toteuttaa, joten rakennusurakoitsija kiinnitti rimat totutun tavan mukaan.

Tutkintalautakunta ei anna uusia turvallisuussuosituksia, koska tutkintaselostus jo sellaisenaan antaa tietoa siitä, miten vastaavanlaiset onnettomuudet on mahdollista välttää. Onnettomuuden tekniset syyt ovat selkeät ja useita turvallisuutta parantavia toimenpiteitä on jo tehty rakentamisajankohdan 1997 jälkeen. Kattorakenteisiin liittyviä turvallisuutta parantavia suosituksia on jo annettu aikaisemmissa Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaselostuksissa. Erityisen kattavasti vastaavia asioita on käsitelty tutkintaselostuksessa B 1/2000 Y Supermarketin sisäkaton putoaminen Pudasjärvellä 27.12.2000. Kyseisessä onnettomuudessa rakenne ja syyt olivat pääosin samoja kuin Sysmän onnettomuudessa.

Ympäristöministeriö on käynnistänyt onnettomuusrakennuksen valmistumisen jälkeen useita turvallisuutta parantavia toimenpiteitä, joihin ovat osallistuneet monet alan järjestöt ja yritykset. Käytännön toimenpiteitä ovat olleet muun muassa uusi maankäyttö- ja rakennuslaki monine yksityiskohtineen, naulojen ulosvetotutkimus, kiinteistöalan keskeisten toimijoiden muodostaman yhteistyöryhmän perustaminen, selvityshenkilön asettaminen, turvallisuuden parantamisen seuranta sekä useat kirjeet kuntien rakennustarkastajille.

Tutkintalautakunta haluaa muistuttaa kuitenkin koko rakennusalaa siitä, että turvallisuuden huomioon ottaminen tulee olla pysyvä osa kaikkien alalla toimivien työtä.

B2/2005Y Tutkintaselostus (pdf, 2.48 Mt)

 
Julkaistu 27.4.2005