B1/2005Y Kauppakeskuksen katon sortumisvaara Kuopiossa 18.3.2005

Perjantaina 18.3.2005 kuopiolaisessa vuonna 1996 rakennetussa Prisma-kauppakeskuksessa havaittiin betonisissa kattopalkeissa halkeamia. Tilanne koettiin niin uhkaavaksi, että kauppakeskus päätettiin tyhjentää paikalla olleesta henkilökunnasta. Asiakkaita ei kauppakeskuksessa vielä ollut. Sortumavaarasta soitettiin hätäkeskukseen ja pelastuslaitoksen yksiköitä saapui paikalle. Poliisi eristi rakennuksen ja palokunta varmisti, että se oli tyhjä. Paikalla ollut rakennustarkastaja määräsi, että kauppakeskus oli pidettävä toistaiseksi suljettuna. Vaurioituneet palkit tuettiin viikonlopun aikana ja kauppakeskus avattiin asiakkaille seuraavalla viikolla.

Rakennuksen kantava yläpohjarakenne muodostuu jännitetyistä yksiaukkoisista harja-I-palkeista, jotka kannattavat jännitettyjä TT-laattoja. Palkkilinjat ovat 12 metrin jaolla ja palkkeja tukevat pilarit ovat 18 metrin jaolla. Palkkien pituus on 18 metriä, korkeus 1,35 metriä ja jänneväli 17,76 metriä.

Jännebetonipalkkien vaurioiden syynä oli se, että palkin pitkittäisraudoitusten jatkosten kohdalta ja harjalta puuttuivat ylälaipasta raudoitustankoja sivusuunnassa sitovat haat. Jännebetonipalkin ylälaipan rasitustila muuttuu asennustilan vedosta käyttörajatilassa puristukseksi ja vetoraudoitus muuttuu puristusraudoitukseksi. Ylälaipan puristusrasituksen suunnan epäjatkuva muutos harjan kohdalla aiheuttaa lohkaisutaipumuksen harjakohdan ympäristöön, ellei puristusteräksiä sidota haoilla.

Vastaavanlaisten vaurioiden välttämiseksi tutkintalautakunta suosittaa, että piirustusten tulkinnanvaraisuus tulisi eliminoida ja jännebetonipalkkeja valmistaville elementtitehtaille pitäisi saada yksikäsitteinen tieto siitä, missä tarvitaan palkin ylälaipan tankojen sidontahakoja.

Lisäksi lautakunta suosittaa, että kantavuuskäyrien mukaisia palkkien korkeuksia ei tulisi ilman painavaa syytä pienentää. Jos käytetään matalampia palkkeja, niiden mitoitus ja raudoituksen suunnittelu tulisi tarkistuttaa harjapalkkien toimintatavat tuntevalla erityisasiantuntijalla

B1/2005Y Tutkintaselostus (pdf, 0.79 Mt)

 
Julkaistu 18.3.2005