B1/2004Y Talkoovoimin rakennetun huoltorakennuksen katon romahtaminen laskettelukeskuksessa Pohjan kunnassa 1.2.2004

Varhain sunnuntaiaamuna 1.2.2004 Pohjan kunnassa olevassa laskettelukeskuksessa sattui onnettomuus, jossa 720 m2 kokoisen huoltorakennuksen kattoa romahti noin 250 m2 alueelta. Rakennuksessa oli muun muassa kahvila, suksivuokraamo, konesuoja ja avointa tilaa esimerkiksi palkintojenjakoa, karaoketilaisuuksia ja oleskelua varten. Laskettelukeskus oli tapahtuma-aikaan varhain aamulla vielä suljettuna, mutta paikalla oli jo tulevan päivän kilpailua valmistelevaa henkilökuntaa. Henkilövahinkoja ei aiheutunut ja aineellisetkin vahingot olivat suhteellisen pienet.

Henkilökuntaan kuuluva huomasi rakennuksessa sisällä ollessaan, että sisäkatosta roikkui lauta, katto oli pullistunut sisäänpäin ja lämmöneristettä oli näkyvissä. Ulkona oli nähtävissä, että katon harja oli painunut jonkin verran rakennuksen keskiosasta. Paikalle hälytettiin palokunta, joka edelleen hälytti paikalle kaksi nostokoriautoa tarkoituksena poistaa lunta rakennuksen katolta. Nostokoriautot ehtivät paikalle, mutta lunta ei ehditty poistaa, kun neljä yhdeksästä teräksisestä kattoristikosta petti lopullisesti ja katto romahti.

Onnettomuuden tekninen syy oli se, että kattoristikoiden yläpaarteeseen, lähelle harjaa kohdistui yläpaarteen kapasiteettia selvästi suurempi taivutusmomentti. Suuren taivutusmomentin syntyminen olisi voitu välttää suunnittelemalla ristikon diagonaalit jatkumaan harjan kohdalle. Suunnitellussa ristikossa diagonaalit ulottuivat yläpaarteella 1,5 metrin päähän harjasta. Ristikoiden mitoitus oli tehty puutteellisesti eikä yläpaarteen taivutusmomenttia tai muita voimasuureita ollut laskettu oikein.

Laskettelukeskus on paikallisen urheiluseuran omistuksessa ja huoltorakennus oli suunniteltu ja rakennettu talkoovoimin vuosina 1993 - 1994. Puutteellisiin rakenteisiin johtanut syy oli tutkintalautakunnan mielestä se, että rakentamisorganisaatiolla ei ollut riittävästi rakennusalan osaamista.

Turvallisen rakentamisen edellytykset on nykyisin esitetty varsin hyvin rakennusalan normeissa. Vastaavien onnettomuuksien välttämiseksi tutkintalauta kuitenkin esittää, että rakennusvalvontaviranomaisten ja toisaalta kunnissa avustuksia myöntävien tulisi olla aktiivisesti varmistamassa talkootyönä rakennettavien yleisö- ja muiden suurten henkilömäärien käyttöön tulevien rakennusten turvallinen rakentamistapa. Kunnilla on turvallisuuden parantamiseen hyvät mahdollisuudet, sillä tällaiset rakennushankkeet ovat kuntien tiedossa ja niitä usein myös kunta rahoittaa.

Olemassa olevien vastaavanlaisten rakennusten osalta tutkintalautakunta ehdottaa, että kunnat, kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ja rakennusten omistajat selvittäisivät, onko tiedossa rakennuksia, joiden rakenteiden turvallisuutta olisi syytä epäillä. Jos rakenteiden turvallisuutta ei voida suunnitteluasiakirjojen ja muun aineiston perusteella selvittää, saattavat lisäselvitykset ja tarvittaessa rakenteiden vahvistaminen olla tarpeen.

B1/2004Y Tutkintaselostus (pdf, 0.85 Mt)

 
Julkaistu 1.2.2004