B3/2003Y Pysyväksi tarkoitetun välipohjarakenteen putoaminen huoltoasematyömaalla Orivedellä 25.8.2003

Orivedellä laajennettiin vanhaa huoltoasemarakennusta. Laajennusosan teräsrunko oli asennettu paikoilleen ja sen varaan oli nostettu betonista valmistettuja ontelolaattoja välipohjaksi eli toisen kerroksen lattiaksi. Maanantaina 25.8.2003 aamupäivällä ontelolaattakentän päälle valettiin kuuden senttimetrin paksuinen pintavalu. Noin kello 11.30 työmiehet alkoivat palata lounastauolta ja siirtyivät ontelolaattakentän alle työskentelemään. Yhtäkkiä noin 200 m2 kokoinen ontelolaattakenttä putosi, jolloin vaara-alueella oli yhteensä viisi miestä. Kolme miehistä ehti siirtyä alta pois, mutta kaksi jäi pudonneiden ontelolaattojen alle. Heistä toinen kuoli ja toinen loukkaantui vakavasti. Pelastuslaitoksen yksiköitä tuli paikalle melko pian, mutta toisen miehen pelastamiseksi ei ollut mitään tehtävissä.

Teräsrunko oli valmistettu pienellä konepajalla, tuotu rakennuspaikalle ja koottu ja asennettu siellä paikoilleen. Ontelolaattakenttä putosi teräksisine vaakapalkkeineen, kun kolme kuudesta vaakapalkkeja ja ontelolaattoja kannattaneista konsoleista irtosi pilareista. Konsolit oli kiinnitetty pilareihin pienahitseillä, jotka kuitenkin olivat täysin epäonnistuneet. Hitsillä ei ollut tunkeumaa pilarin suuntaan juuri lainkaan ja liitoksen kapasiteetti oli vain murto-osa suunnitellusta. Teknisenä syynä oli ilmeisesti se, että käytetty hitsausjännite oli ollut hieman liian suuri ja hitsauspoltinta oli pidetty jonkin verran väärässä asennossa.

Virhe oli mahdollinen, koska rakentamismääräyksissä ja standardeissa esitettyjä menettelyjä rakennustuotteiden kelpoisuuden selvittämiseksi ei ollut noudatettu. Teräsrakennetoimittajan sallittiin valmistaa rakenteet ja asentaa ne paikoilleen ilman osoitusta niiden kelpoisuudesta. Standardien mukaisena osoituksena olisivat olleet hitsausohje (WPS), hitsaajan voimassa oleva ja kyseiseen hitsaustyöhön soveltuva pätevyystodistus ja valmistuksesta pidetty hitsaustyöpöytäkirja. Myöskään viranomaisvalvonnassa ei varmistettu, että kantavien rakenneosien ja niihin käytettävien rakennustuotteiden kelpoisuus olisi selvitetty ennen asennusta.

Vastaavien onnettomuuksien välttämiseksi tutkintalautakunta suosittaa, että teräsrakentamisen toimialajärjestöt loisivat rakennusvalvonnan, rakentamisorganisaation ja rakenteiden valmistajien avuksi menettelytavat hitsattujen teräsrakenteiden kelpoisuuden osoittamiseksi ja selvittämiseksi.

Lisäksi tutkintalautakunta suosittaa, että rakennusvalvontaviranomainen muistuttaisi hankkeen alkuvaiheessa rakennuttajaa huolehtimisvelvollisuudestaan sekä keinoista, miten urakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden toimittamien tuotteiden kelpoisuus selvitetään. Näin rakennuttajat osaisivat nykyistä paremmin huolehtia muodostamansa rakentamisorganisaation kyvystä tuottaa vaatimustenmukaisia rakenteita.

Tutkinnan yhteydessä tehdyissä hitsauskokeissa todettiin, että yhtenä osoituksena kelvollisen hitsausliitoksen syntymisestä on hitsin reunaan jäävä kirkas viiru. Havaintoa tulisi selvittää lisää ja soveltuen lisätä asia hitsausliitosten silmämääräisen tarkastuksen ohjeisiin.

B3/2003Y Tutkintaselostus (pdf, 0.73 Mt)

B3/2003Y Tutkintaselostus (pdf, 1.29 Mt)

 
Julkaistu 25.8.2003