B2/2003Y Messuhallin katon romahtaminen Jyväskylässä 1.2.2003

Jyväskylässä sattui lauantaina 1.2.2003 kello 9.39 onnettomuus, jossa messuhallin kattoa romahti lähes 2 500 m2 alueelta ja ulkoseinää kaatui noin 20 metrin matkalta. Rakennus oli uusi, sillä yhteensä 7 766 m2 kokoinen B-halli oli otettu käyttöön noin kahta viikkoa aikaisemmin.

Messuhallissa olivat päättyneet edellisenä päivänä koulutusalan messut ja lauantaiaamuna B-hallissa oli sekä messujen omaa että näytteilleasettajien henkilöstöä 12 purkamassa osastoja. Hallin katosta kuului yllättäen voimakas paukahdus, jolloin osa paikalla olleista lähti katsomaan, mistä ääni tuli. Silloin joku näki liimapuusta valmistetun kattoristikkoparin toisen alapaarteen katkenneen ohuesta kohdastaan läheltä ristikon päätä. Havainnon tehneet ymmärsivät katon mahdollisesti romahtavan, joten he kehottivat huutamalla hallissa olleita siirtymään ulos. Arviolta kahden minuutin kuluttua kyseinen kattoristikkopari, kolme seuraavaa kattoristikkoparia ja niiden varassa olleet kattoelementit putosivat alas. Kaikki ehtivät pois hallista eikä kukaan loukkaantunut.

Jo ennen romahdusta yksi hallissa olleista soitti hätäkeskukseen. Romahdus tapahtui puhelun aikana, joten hätäkeskus sai tiedon onnettomuudesta välittömästi. Paikalle hälytettiin runsaasti pelastustoimen yksiköitä ja sairasautoja. Noin puolessa tunnissa oli lähes varmaa, että ketään ei ollut jäänyt raunioihin.

Pettäneiden liimapuusta valmistettujen kattoristikoiden pituus 55 metriä oli poikkeuksellisen suuri. Ristikot oli koottu tehtaalla liittämällä liimapuuosat toisiinsa tappivaarnaliitoksilla, joissa puun sisään oli laitettu pääosin kaksi teräslevyä ja niitä vastaan kohtisuoraan liitoksen koosta riippuen 4 – 48 teräksistä tappivaarnaa. Ristikkopari koostui kahdesta ruuveilla toisiinsa rinnakkain kiinnitetystä samanlaisesta ristikosta.

Jo onnettomuuden tutkinnan alkuvaiheessa selvisi, että silminnäkijöiden mukaan ensimmäisenä pettäneen kattoristikkoparin ristikon yhdessä liitoksessa oli vain 7 tappivaarnaa, kun niitä suunnitelmien mukaan piti olla 33. Romahdus alkoi tästä ristikkovalmistajan laadunvalvonnan puutteesta johtuneesta virheestä. Lumikuormaa oli tapahtumahetkellä noin neljäsosa (50 kg/m2) suunnittelun perustana käytettävästä kuormasta ja tappeja puuttui vain ristikkoparin toisesta ristikosta, joten vaurion olisi pitänyt rajoittua ristikkoparin toiseen ristikkoon. Romahdus kuitenkin syntyi ja eteni pidemmälle siksi, että suurten tappivaarnaliitosten todettiin pettävän lohkeamismurtumalla, jolla tarkoitetaan liitosalueen repeytymistä irti puusta tappiryhmän uloimmaisia rivejä pitkin. Ristikoiden suunnittelussa käytetyissä eurooppalaisissa suunnitteluohjeissa ei tällaista murtumistapaa ollut otettu huomioon, minkä vuoksi suurimpien liitosten lujuus oli vain noin puolet suunnitellusta. Ohjeessa ilmennyt virhe viestii tutkintalautakunnan käsityksen mukaan puutteista normien laatimisessa, käyttöönotossa ja tiedottamisessa normissa havaituista virheistä. Virhe oli korjattu ohjeen uudempaan luonnokseen jo vuosia ennen onnettomuutta ja siitä oli kirjoitettu suomalaisessa ammattilehdessä. Virhe oli siis ollut suppean ammattipiirin tiedossa.

Tutkintalautakunta on laatinut onnettomuuksien estämiseen tarkoitettuja suosituksia yhdessä Mustasaaressa 17.1.2003 sattuneen monitoimihallin katon vaurioitumista tutkivan tutkintalautakunnan kanssa. Suositukset on esitetty erillisessä osassa, joka julkaistaan yhdessä molempien tutkintaselostusten kanssa.

B2/2003Y Tutkintaselostus (pdf, 1.46 Mt)

Suositukset

Tässä raportin osassa III esitetään turvallisuussuositukset, jotka on laadittu Mustasaaressa 17.1.2003 ja Jyväskylässä 1.2.2003 tapahtuneiden rakennusonnettomuuksien tutkintojen perusteella. Molempien onnettomuuksien tutkintaselostukset B 1/2003 Y ja B 2/2003 Y on julkaistu jo aikaisemmin. Turvallisuussuositukset vastaavien onnettomuuksien välttämiseksi ovat laatineet onnettomuuksien tutkintalautakunnat yhdessä.

Mustasaaressa sattui 17.1.2003 onnettomuus, jossa muun muassa urheilukäyttöön tarkoitetun monitoimihallin kattoa putosi katsomon kohdalla noin 150 m2 alueelta. Noin kaksi viikkoa myöhemmin tapahtui toinen rakennusonnettomuus, kun vasta valmistuneen messuhallin kattoa romahti noin 2500 m2 alueelta Jyväskylässä 1.2.2003. Onnettomuuksissa ei aiheutunut henkilövahinkoja.

Onnettomuuksiin liittyi puutteita rakentamisorganisaation keskinäisessä yhteistyössä. Sen vuoksi tutkintalautakunnat suosittavat, että alan järjestöt kehittäisivät keinoja rakennushankkeen eri osapuolten välisen yhteistyön varmistamiseksi. Kummassakin onnettomuudessa kantavan rakenteen liitoksia petti, joten tutkintalautakunnat suosittavat, että rakennusalalle tulisi kehittää menettelyjä, joiden avulla rakennushankkeen turvallisuuden kannalta kriittiset yksityiskohdat voitaisiin tunnistaa. Jatkuvan sortuman estämistä koskevia ohjeita tulisi yhtenäistää niin, että kaikkia rakennusmateriaaleja koskisivat samat ohjeet. Tämä suositus on seurausta Jyväskylässä tapahtuneesta kattoromahduksesta.

Tutkintalautakunnat suosittavat myös, että rakennusvalvonta ja työsuojeluviranomaiset lisäisivät yhteistyötään, jota kummankaan hallin rakentamisen aikana ei ollut. Tutkintalautakuntien mielestä rakennusonnettomuuksia voitaisiin torjua myös kehittämällä rakennusalalle virheistä oppimisen avuksi tietokanta, johon kerättäisiin tietoja rakennusonnettomuuksista ja vaaratilanteista.

Eurooppalaisten suunnitteluohjeiden laadun varmistamiseksi suositetaan, että niiden laadintaa ja ylläpitoa varten luotaisiin järjestelmä, jonka avulla turvallisuuteen vaikuttavaan virheeseen tai puutteeseen voitaisiin reagoida nopeasti.

B2/2003Y Tutkintaselostus (pdf, 1.3 Mt)

 
Julkaistu 1.2.2003