B1/2003Y Monitoimihallin katon vaurioituminen Mustasaaressa 17.1.2003

Mustasaaren kunnassa sattui 17.1.2003 kello 16.51 onnettomuus, jossa muun muassa urheilukäyttöön tarkoitetun monitoimihallin kattoa putosi katsomon kohdalla yli 150 neliömetrin alueelta.

Monitoimihallissa oli meneillään jalkapalloharjoituksia ja yksittäisiä urheilijoita oli harjoittelemassa juoksuradalla ja muilla suorituspaikoilla. Lisäksi katsomossa oli muutamia jalkapalloa harjoittelevien lasten vanhempia. Kaiken kaikkiaan rakennuksessa oli arviolta 130 henkilöä.

Katolta alkoi kuulua ääntä, jollaista kuuluu, kun lumi liukuu alas katolta. Lumen putoamista katolta suurina laattoina tapahtui vuosittain ja samanlaista ääntä oli kuultu aikaisemminkin. Ääntä kesti joitain sekunteja, jonka jälkeen kuului ryminää ja kaksi erillistä hallin pääkannattajien välissä ollutta teräksistä orsiristikkoa putosi. Samalla hallin sisään putosi katossa ollutta profiilipeltiä, eristeitä, muovista katemateriaalia ja noin kahta kuorma-autokuormallista vastaava määrä lunta.

Paikalle saapui melko pian sairasauto ja kaksi Mustasaaren pelastuslaitoksen yksikköä. Kaiken kaikkiaan paikalle hälytettiin yhteensä 20 pelastustoimen, sairaankuljetuksen ja poliisin eri yksikköä. Aluksi ei ollut tietoa, oliko pudonneiden rakenteiden ja lumen alle jäänyt ketään, mutta melko pian selvisi, että henkilövahinkoja ei ollut tullut.

Kattovaurion välitön syy oli se, että hallin pääkannattajien väliin asennettujen orsiristikoiden kiinnityskorvakkeet irtosivat hitsauksistaan. Yksityiskohta, jonka osalta vaurioitunut halli erosi aikaisemmin rakennetusta toisesta hallista, oli suunniteltu puutteellisesti eikä siihen kohdistuvia kuormituksia ollut otettu kunnolla huomioon. Korvakkeen kestävyyttä ei suunnittelussa ollut varmistettu laskelmilla eikä kukaan muu kuin suunnittelija itse ollut tarkastanut suunnitelmia kriittisesti. Ongelmaksi tällöin tuli se, että virhe yksityiskohdan suunnittelussa pääsi esteettä etenemään koko rakennusprosessin läpi ja johti lopulta katon romahtamiseen.

Tutkinnassa havaittiin lisäksi puutteita pääkannattajien väliin asennettuihin orsiristikoihin kohdistuvien kuormien käsittelyssä, vaurioituneessa liitoksessa liittyvien rakenneosien mitoituksessa ja hallin kokonaisjäykistyksessä. Näillä muilla puutteilla ei kuitenkaan ollut ensisijaista vaikutusta kattovaurioon.

Tämä tutkintaselostus julkaistaan samassa julkaisussa Jyväskylässä 1.2.2003 tapahtuneen messuhallin katon romahtamista käsittelevän tutkintaselostuksen kanssa. Molempien tutkintojen yhteydessä laaditut suositukset esitetään yhteisesti kyseisen julkaisun erillisessä suositusosassa.

B1/2003Y Tutkintaselostus (pdf, 1.11 Mt)

Lataa tästä tutkintaselostuksen liitteet (pdf, 0.68 Mt)

Suositukset

Tässä raportin osassa III esitetään turvallisuussuositukset, jotka on laadittu Mustasaaressa 17.1.2003 ja Jyväskylässä 1.2.2003 tapahtuneiden rakennusonnettomuuksien tutkintojen perusteella. Molempien onnettomuuksien tutkintaselostukset B 1/2003 Y ja B 2/2003 Y on julkaistu jo aikaisemmin. Turvallisuussuositukset vastaavien onnettomuuksien välttämiseksi ovat laatineet onnettomuuksien tutkintalautakunnat yhdessä.

Mustasaaressa sattui 17.1.2003 onnettomuus, jossa muun muassa urheilukäyttöön tarkoitetun monitoimihallin kattoa putosi katsomon kohdalla noin 150 m2 alueelta. Noin kaksi viikkoa myöhemmin tapahtui toinen rakennusonnettomuus, kun vasta valmistuneen messuhallin kattoa romahti noin 2500 m2 alueelta Jyväskylässä 1.2.2003. Onnettomuuksissa ei aiheutunut henkilövahinkoja.

Onnettomuuksiin liittyi puutteita rakentamisorganisaation keskinäisessä yhteistyössä. Sen vuoksi tutkintalautakunnat suosittavat, että alan järjestöt kehittäisivät keinoja rakennushankkeen eri osapuolten välisen yhteistyön varmistamiseksi. Kummassakin onnettomuudessa kantavan rakenteen liitoksia petti, joten tutkintalautakunnat suosittavat, että rakennusalalle tulisi kehittää menettelyjä, joiden avulla rakennushankkeen turvallisuuden kannalta kriittiset yksityiskohdat voitaisiin tunnistaa. Jatkuvan sortuman estämistä koskevia ohjeita tulisi yhtenäistää niin, että kaikkia rakennusmateriaaleja koskisivat samat ohjeet. Tämä suositus on seurausta Jyväskylässä tapahtuneesta kattoromahduksesta.

Tutkintalautakunnat suosittavat myös, että rakennusvalvonta ja työsuojeluviranomaiset lisäisivät yhteistyötään, jota kummankaan hallin rakentamisen aikana ei ollut. Tutkintalautakuntien mielestä rakennusonnettomuuksia voitaisiin torjua myös kehittämällä rakennusalalle virheistä oppimisen avuksi tietokanta, johon kerättäisiin tietoja rakennusonnettomuuksista ja vaaratilanteista.

Eurooppalaisten suunnitteluohjeiden laadun varmistamiseksi suositetaan, että niiden laadintaa ja ylläpitoa varten luotaisiin järjestelmä, jonka avulla turvallisuuteen vaikuttavaan virheeseen tai puutteeseen voitaisiin reagoida nopeasti.

Lataa tästä osa 3. suositukset (pdf, 1.3 Mt)

 
Julkaistu 17.1.2003