B1/2002Y Akryylinitriilin varastointiin käytetyn säiliön räjähdys ja palo Anjalankosken Kaipiaisissa 13.9.2002

Anjalankosken kaupungin Kaipiaisten taajaman tuntumassa tapahtui 13.9.2002 vaarallisiin aineisiin liittyvä onnettomuus, kun akryylinitriilin varastointiin tarkoitettu säiliö räjähti ja syttyi palamaan. Onnettomuudesta ei aiheutunut henkilövahinkoja.

Akryylinitriiliä oltiin siirtämässä kiinteää putkistoa pitkin säiliövaunusta 100 m3 kokoiseen varastosäiliöön. Ainetta oli siirretty lähes kahden tunnin ajan (24 tonnia), kun yhtäkkiä kuului kova pamaus ja varastosäiliön kansi lensi noin 70 metrin päähän tehdasalueen aidan ulkopuolelle. Samalla säiliön yläosasta alkoi tulla liekkejä ja savua. Säiliö, joka oli 11 metriä korkea ja halkaisijaltaan 3,34 metriä, pysyi räjähdyksessä pystyssä.

Ensimmäinen tieto onnettomuudesta tuli hätäkeskukseen minuutin kuluttua räjähdyksestä. Hätäkeskus hälytti paikalle 16 minuutin kuluessa kaiken kaikkiaan 21 pelastustoimen yksikköä. Säiliössä syttynyt palo saatiin sammumaan vaahdotuksella vähän yli tunnin kuluttua räjähdyksestä.

Akryylinitriili, jota käytetään paperiteollisuuden lateksin valmistuksessa, on väritön, herkästi haihtuva ja herkkäliikkeinen nestemäinen kemikaali. Se on herkästi syttyvä, myrkyllinen ja syöpää aiheuttava aine. Akryylinitriilin palaessa syntyy syaanivetyä, joka on erittäin vaarallinen keskushermostomyrkky. Savukaasujen leviämisen vuoksi kylän asukkaiden varoittaminen sekä mahdollisimman nopea sammutustyö oli ensiarvoisen tärkeää. Seitsemän poliisipartiota sekä Anjalankosken apulaispalopäällikkö kiersivät Kaipiaisissa ja kehottivat asukkaita pysymään sisätiloissa.

Onnettomuuden tärkeimpänä syynä oli säiliön rakenne ja käyttötapa, jotka sallivat hyvin syttymisherkän akryylinitriilin ja ilman seoksen olemassaolon säiliön kaasutilassa. Säiliössä oli akryylinitriiliä noin 41 m3, joten kaasutilan, jossa räjähdys tapahtui, tilavuus oli noin 59 m3. Räjähdysmäisen syttymisen edellytyksenä oli syttymiskelpoiseen seokseen vaadittava ilmamäärä. Pitoisuuksiltaan hyvin erilaiset akryylinitriilin ja ilman seokset voivat syttyä räjähdysmäisesti, sillä akryylinitriilin syttymisalue on laaja (2,8 % – 28 %). Säiliö oli rakenteeltaan sellainen, että akryylinitriiliä käytet-täessä poistuneen nesteen tilalle tuli kannen venttiilin tai kaasujen poistoputken kautta ilmaa.

Tutkinnassa pyrittiin selvittämään, mistä säiliössä ollut syttymisherkkä kaasu sai syttymiseen tarvittavan kipinän tai lämpöenergian. Tutkinnassa analysoitiin eri mahdollisuuksia ja pohdinnat on esitetty tutkintaselostuksen analyysiosassa. Varmuutta siihen, mikä lopulta kaasuseoksen sytytti, ei kuitenkaan saatu.

Samankaltaisten onnettomuuksien ehkäisemiseksi tutkintalautakunta suosittaa, että vastaavissa säiliössä ei tulisi sallia syttymisherkän kaasuseoksen olemassaoloa. Käytännössä ilman pääsy säiliöihin voidaan estää esimerkiksi syöttämällä kaasutilaan ilman sijaan typpeä. Lisäksi tutkintalautakunta suosittaa, että vaarallisten aineiden säiliöiden suunnittelua, rakentamista ja käyttöä koskevat määräykset ja ohjeet tulisi koota yhdeksi helppokäyttöiseksi, kattavaksi kokonaisuudeksi.

B1/2002Y Tutkintaselostus (pdf, 1.42 Mt)

 
Julkaistu 13.9.2002