B1/2001Y Marketin sisäkaton putoaminen Jyväskylässä 26.4.2001

Jyväskylän Mäki-Matin kaupunginosassa tapahtui 26.4.2001 vaaratilanne, kun ruokakaupan sisäkattoa ja siihen kiinnitettyjä ripustuksia putosi alas pian myymälän sulkemisen jälkeen. Myymälätilassa oli vaurion ensi merkkejä havaittaessa vielä yksi asiakas ja kassahenkilökuntaa, mutta kun varsinainen romahdus tapahtui, myymälätilassa oli vain yksi vartija. Hän kuitenkin ehti suojaan myymälän varaston puolelle. Katosta putosi muun muassa kaikki kuusi loisteputkivalaisinlinjaa, opastetauluja, kohdevalaisimia, kassojen yläpuolella ollut opaste- ja somistekehikko sekä mineraalivillasta tehtyjä sisäkattolevyjä noin 130 m² alueelta. Lisäksi myymälään putosi villalevyjen päällä ollutta puhallusvillaa.

Kattovaurion syy oli se, että 1972 rakennettu sisäkatto ei enää kestänyt siihen ripustettuja kuormia. Sisäkatto oli 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa keksitty ja patentoitu sisäkattojärjestelmä, joka koostui 900x2000 mm kokoisista 100 mm paksuista mineraalivillalevyistä. Villalevyt oli kiinnitetty toisiinsa muurauslaastin kaltaisen sidosaineen ja teräksisten kannatuslistojen avulla. Kannatuslistat riippuivat rautalankojen varassa kantavissa kattorakenteissa. Villalevyjen väleissä oleviin kannatuslistoihin oli asennettu ripustusosia, joiden varassa riippui kuusi myymälän alkuperäistä loisteputkivalaisinlinjaa. Kyseisten valaisinlinjojen varaan oli kuitenkin asennettu myöhemmin lisää kuormaa kuten esimerkiksi opastetauluja, kohdevalaisimia, kylmälaiteputkia sekä sähköjohtoja. Kannatuslistojen varassa olleiden ripustusosien kapasiteetti ei riittänyt lisääntyneen kuorman kannattamiseen, joten ripustusosat alkoivat rikkoutua. Koska rikkoutuneeseen ripustusosaan kohdistunut kuorma siirtyi aina seuraavalle ripustusosalle, ripustusosien repeytyminen tapahtui lähes koko myymälän alueella. Irti revenneet ripustusosat vetivät mukanaan sisäkaton mineraalivillalevyjä noin 130 m² alueelta.

Sisäkattoa suunniteltaessa ja rakennettaessa vuonna 1972 ei todennäköisesti oltu ajateltu, että sisäkaton käyttöikä olisi näin pitkä (lähes 30 vuotta). Samalla ei oltu otettu huomioon sitä, mitä uusia ripustustarpeita myymälään vuosikymmenien kuluessa tulee. Sisäkattorakenteen valintaan oli todennäköisesti vaikuttanut se, että myymälärakennukselle myönnettiin aluksi vain viiden vuoden tilapäinen rakennuslupa. Sen vuoksi koko rakennushankkeelle oli tyypillistä, että valinnoissa pyrittiin mahdollisimman edullisiin sekä helposti purettaviin ja muualle siirrettäviin ratkaisuihin.

Vastaavista kattovaurioista aiheutuvien onnettomuuksien ehkäisemiseksi tutkintalautakunta toistaa tutkintaselostuksessa B 2/2000 Y Supermarketin sisäkaton vaurioituminen Pudasjärvellä 27.12.2000 esitetyn suosituksen B2/00Y/S3. Siinä suositetaan, että suurimmat sallitut ripustuskuormat velvoitettaisiin esittämään rakennusten käyttö- ja huolto-ohjeissa tai tilaan sijoitettavassa kuormakilvessä. Lisäksi tutkintalautakunta suosittaa, että myymälä- ja muiden rakennusten ylläpidosta huolehtivien henkilöiden tulisi selvittää sisäkattoihin kohdistuvat kuormat ja varmistua siitä, että katto kestää.

B1/2001Y Tutkintaselostus (pdf, 1.07 Mt)

 
Julkaistu 26.4.2001