B1/2000Y Uimahallin katon liimapuupalkin rikkoutuminen Iisalmessa 29.3.2000

Iisalmessa tapahtui varhain keskiviikkoaamuna 29.3.2000 suuronnettomuuden vaaratilanne, kun uimahallin katto oli vaarassa romahtaa. Yksi uima-altaan yläpuolella olevista kattorakenteita kannattavista liimapuupalkeista rikkoutui, jolloin katto alkoi vajota hitaasti.

Aamun ensimmäiset asiakkaat olivat jo siirtyneet hallin monitoimialtaaseen, kun uimavalvoja havaitsi halkeaman kattopalkissa. Suoraan palkin alapuolella olevassa kuntouintialtaassa ei ollut vielä ketään. Koska palkki vajosi koko ajan nykäyksittäin alaspäin, valvoja ohjasi asiakkaat takaisin peseytymistiloihin. Uimahallin laitosmies hälytti paikalle palokunnan, joka tuki nopeasti kattorakenteet pihalta kaadettujen puunrunkojen avulla.

Uimahalli oli saneerattu ja laajennettu vuosien 1995 ja 1996 aikana, jolloin tasa- ja kaarikaton yhdistelmä oli muutettu pulpettikatoksi. Muutoksen jälkeen myöhemmin vaurioituneeseen liimapuupalkkiin kohdistui kuormitus aikaisempaan nähden noin kaksinkertaiselta alueelta, koska kaarirakenne oli aikaisemmin välittänyt kaarialueen pystysuuntaisen kuormituksen palkin päiden tukirakenteille. Kuormituksen lisääntymistä ei muutoksen yhteydessä oltu otettu riittävästi huomioon, joten palkin päähän syntyi pulttiliitosalueelle leikkausvoiman vaikutuksesta vetomurto syitä vastaan kohtisuorassa suunnassa. Palkin haljettua korkeussuunnassaan useista kohdista se lopulta katkesi taivutusrasituksesta. Katon lumikuorma oli noin 2/3 normien mukaisesta ominaiskuormasta, joten lumikuorma ei ollut poikkeuksellisen suuri.

Iisalmen uimahallin kattovaurion lisäksi tutkintalautakunta tutustui kolmeen muuhun kevättalvella 2000 tapahtuneeseen kattovaurioon. Yhdessä tapauksessa normien mukainen ominaislumikuorma ylittyi, mutta ylitys oli niin vähäinen, että oikein mitoitettuina rakenteiden olisi pitänyt säilyä vaurioitumattomina.

Tutkintalautakunta esittää tämän tutkintaselostuksen lopussa suosituksia rakennusten turvallisuuden parantamiseksi. Tutkintalautakunta suosittaa, että rakennusvalvonnan tulisi vaatia nykyistä useammin rakennelaskelmat ja mitoitusperusteet, rakennusvalvonnan resursseja lisättäisiin, rakennesuunnittelijat ja heidän pätevyytensä erilaisiin suunnittelutehtäviin koottaisiin tietokantaan ja että vaurioituneen kaltaiset liitokset toteutettaisiin siten, että koko leikkausrasitus siirtyisi teräsosaan kosketuksella palkin alareunasta. Lisäksi olisi erittäin toivottavaa, että puualan teollisuus tehostaisi puurakenneratkaisujen tutkimusta ja alkaisi julkaista alan oppaita suunnittelutyön tueksi.

B1/2000Y Tutkintaselostus (pdf, 0.72 Mt)

 
Julkaistu 29.3.2000