A2/1999Y Vanhusten palvelutalon palo Maaningalla 4.12.1999 ja 17 muuta paloa vastaavissa taloissa 1.12.1999 - 29.2.2000

Maaningan kunnan keskustaajamassa olevassa vanhusten palvelutalo Viljamissa syttyi lauantaina 4.12.1999 pian klo 23 jälkeen tulipalo. Palossa sai surmansa viisi palvelutalon asukasta. Palo sai alkunsa asunnosta 2. Tämän asunnon asukas paloi pahoin. Kahden vieressä olleen ja kahden vastapäätä käytävän toisella puolella olleen asunnon asukkaat ennättivät menehtyä häkämyrkytykseen ennen kuin heidät saatiin patioiden ovien kautta ulos.

Palon todennäköisimmäksi syttymissyyksi on todettu asunnossa 2 tapahtunut pöytälampun putoaminen lattialle yöpöytänä käytetyn lipaston päältä. Pudonnut lamppu on todennäköisesti sytyttänyt lähellä olleen tekstiilimateriaalin palamaan.

Rakennus oli jaettu kolmeen palo-osastoon. Myös ullakko oli osastoitu vesikatteeseen asti samoista kohdista. Lisäksi kukin asunto oli rakenteellisesti oma palo-osastonsa. Tämä määräysten mukainen osastointi pidätti palon leviämistä vaaditun ajan. Palo levisi kuitenkin koko rakennukseen, koska palon tehokkaaseen sammuttamiseen päästiin ihmishenkien pelastamisen ensisijaisuuden vuoksi vasta noin 1 tunnin 45 minuutin kuluttua palon syttymisestä.

Palo levisi koko rakennuksen ullakkotiloihin ja palvelutalon käytävä- ja aulatiloihin sekä muutamiin asuntoihin asunnon 2 läheisyydessä. Muut asunnot kärsivät eri asteisia vesi- ja savuvahinkoja. Rakennus tuhoutui käyttökelvottomaksi.

Pelastustoimien kannalta oli ongelmallista, että asukkaat eivät käytännössä kyenneet auttamaan itseään lainkaan. Palvelutalo Viljamin länsisiivessä olleen, seitsemän asuntoa käsittäneen, dementikoille tarkoitetun, Kotikulma-nimisen yksikön asukkailla ei ollut käytännössä mahdollisuutta omatoimiseen pelastautumiseen. Kotikulma oli erotettu Viljamin muista tiloista vaneriseinällä ja lukitulla ovella. Kotikulman asukkaat eivät päässeet ulos rakennuksesta ilman ulkopuolista apua. Tosin kahdeksasta Kotikulman dementoituneesta asukkaasta vain yksi poistui omatoimisesti asunnostaan. Pelastajat hakivat muut seitsemän vuoteistaan. Muut talon asukkaat eivät liioin kyenneet pelastautumaan omatoimisesti.

Oheisessa tutkintaselostuksessa on kolme osaa.

Osassa I on tutkintaselostus vanhusten palvelutalo Viljamin palosta Maaningalla 4.12.1999.

Osassa II on lyhyet tutkintaselostukset 17 palosta tai palonalusta vanhusten palvelutaloissa ja vastaavissa 1.12.1999 - 29.2.2000 välisenä aikana.

Osaan III tutkintalautakunta on ottanut katsauksen turvallisuustilanteesta vanhusten asumisessa sekä turvallisuussuosituksensa, jotka on laadittu osissa I - II mainituista paloista saatujen kokemusten perusteella.

A2/1999Y Tutkintaselostus (pdf, 0.95 Mt)

A2/1999Y Tutkintaselostus (pdf, 1.11 Mt)

A2/1999Y Tutkintaselostus (pdf, 0.66 Mt)

Lehdistötiedote 19.6.2002 (pdf, 0.04 Mt)

 
Julkaistu 1.12.1999