B2/1998Y Linja-auto-onnettomuus Nummi-Pusulassa 7.12.1998

Maanantaina 7.12. 1998 noin klo 20.50 tapahtui valtatie 2:lla Nummi-Pusulassa liikenneonnettomuus, jossa Liikenne - Tamminen Oy:n omistama kaksikerroksinen Neoplan-merkkinen ja Sky-liner N112 -mallinen linja-auto suistui ojaan. Linja-autossa oli kuljettajan lisäksi 68 matkustajaa, joista vammautui vakavasti kolme ja lievästi 34 henkilöä.

Ojaanajoa edelsi linja-auton lähes täydellinen sähkönsyöttöhäiriö, jonka seurauksena muun muassa
ajovalot sammuivat ja tuulilasinpyyhkijät pysähtyivät.

Onnettomuus katsottiin suuronnettomuuden vaaratilanteeksi, minkä vuoksi Onnettomuustutkintakeskus asetti tutkintalautakunnan selvittämään tapausta (päätös n:o B 2/1998 Y). Tutkintalautakunta määrättiin myös perehtymään kahden onnettomuutta edeltäneen kuukauden aikana linja-autoille eri puolilla Suomea tapahtuneiden onnettomuuksien tutkintojen tuloksiin sen selvittämiseksi, liittyikö niihin onnettomuuksiin seikkoja, jotka antavat aihetta linja-autoliikennettä koskeviin turvallisuussuosituksiin.

Tutkintalautakunnan puheenjohtajaksi määrättiin Onnettomuustutkintakeskuksen erikoistutkija Esko Lähteenmäki ja jäseniksi osastopäällikkö, autoinsinööri Urpo Serkko ja rikoskomisario Mauri Lindholm Vihdin kihlakunnan poliisilaitokselta.

Linja-auto hinattiin onnettomuuspaikalta Tammisaareen Lindholm Lines Oy:n korjaamolle, jossa tutkintalautakunta suoritti auton yksityiskohtaisen teknisen tutkimuksen. Auton jarrujen perustesti tehtiin Tammisaaren autokatsastusasemalla.

Tutkintalautakunta pyysi ilmailupalomestari Risto Hellgrenin suorittamaan tutkimuksen pelastustoiminnasta.

Linja-auton kuljettajan näkökyky testattiin Työterveyslaitoksella 2. 3. ja 9. 3. 1999.

Ajopiirturin kiekko analysoitiin VTT:n Yhdyskuntatekniikan laboratoriossa.

Tutkintalautakunta lähetti kyselylomakkeen 25 liikennöitsijälle tarkoituksena kartoittaa sähkönsyöttöhäiriön esiintymistiheyttä raskaissa ajoneuvoissa.

Tutkintaselostuksen luonnoksen turvallisuussuositukset lähetettiin lausunnolle 4.8.1999 onnettomuuksien
tutkinnasta annetun asetuksen (79/96) 24 §:n 1 momentin mukaisesti sisäasiainministeriön pelastusosastolle, opetusministeriölle, liikenneministeriölle, Ajoneuvohallintokeskukselle, Etelä-Suomen lääninhallituksen pelastusosastolle, Linja-autoliitto r.y.:lle, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitolle ja Tilausajokuljettajat r.y:lle.

Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien samankaltaisten onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi. Laki onnettomuuksien tutkinnasta (373/1985) määrää tutkinnassa selvitettäväksi onnettomuuden kulun, syyt ja seuraukset sekä pelastustoimet. Erityisesti selvitetään, onko onnettomuuden tai vaaran aiheuttajina taikka kohteina olleiden laitteiden ja rakenteiden suunnittelussa, valmistuksessa, rakentamisessa sekä käytössä otettu riittävästi huomioon turvallisuusvaatimukset sekä onko valvonta- ja tarkastustoiminta asianmukaisesti järjestetty ja hoidettu. Tarvittaessa on myös selvitettävä mahdolliset puutteet turvallisuutta koskevissa säännöksissä ja määräyksissä.

Tutkinnassa ei oteta kantaa syyllisyyskysymyksiin.

B2/1998Y Tutkintaselostus (pdf, 0.96 Mt)

 
Julkaistu 7.12.1998