B1/1998Y Tornan sillan sortuminen 6.8.1998 Imatralla

Imatralla, Tainionkosken voimalaitoksen yläpuolella oleva Tornan silta sortui kansirakennetta purettaessa 6.8.1998 noin kello 07.40. Siltakansi tuettiin ensin kahdella tukitornilla jännevälin kolmannespisteissä. Sitten kantavat betonikaaret katkaistiin tyvestä ja aloitettiin betonikaarten poisto. Kun ylävirran puoleisen kaaren poisto oli edennyt keskiosaan asti, silta romahti. Siltakannen pääpalkit jäivät päistään virtapilarien päälle roikkumaan keskikohdan pudotessa uoman pohjaan asti. Siltakannella oli sortumishetkellä kolme henkilöä työssä. Kaksi heistä onnistuttiin pelastamaan. Yksi henkilö hukkui voimakkaassa virtauksessa.

Onnettomuus katsottiin suuronnettomuuden vaaratilanteeksi ja Onnettomuustutkintakeskus määräsi 10.8.1998 tutkintalautakunnan selvittämään sillan sortumista ja sen syytä (B 1/1998 Y).

Onnettomuuden välitön tekninen syy oli sillan idänpuoleisen tukitornin pettäminen nurjahtamalla. Tukitorni ja sen kiinnitysosat yksittäisinä komponentteina olisivat kestäneet siltakannen aiheuttamat kuormitukset, mutta eivät kokonaisuutena. Purkusuunnitelmasta poiketen tukitorneissa ei ollut virran suuntaisia vinotukia, mikä olisi estänyt sortumisen aloittaneen liikkeen. Purkamisen aikana ei seurattu sillan tai tukirakenteen siirtymiä, mikä olisi varoittanut sortumavaarasta. Sillan purkusuunnitelmaa ei oltu tehty työn vaativuuteen nähden riittävän perusteellisesti. Se puolestaan vaikeutti valvontaorganisaation mahdollisuuksia tarkastaa suunnitelman turvallisuus. Valvonnassa puutteet ja vaarat olisi siitä huolimatta pitänyt havaita. Onnettomuudessa menehtynyt henkilö oli uimataidoton. Työntekijöillä ei ollut pelastusliivejä eikä hukkumisvaaraan oltu varauduttu riittävästi.

Tutkintaselostuksen luonnoksen turvallisuussuositukset lähetettiin lausunnolle onnettomuuksien tutkinnasta annetun asetuksen (79/96) 24 §:n 1 momentin mukaisesti liikenneministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle ja ympäristöministeriölle. Tutkintaselostuksen luonnos toimitettiin myös IVO Power Engineering Oy:lle (Fortum Oyj), Megasiirto Oy:lle, Kymen työsuojelupiirille ja Imatran kaupungille tiedoksi ja mahdollisia kommentteja varten. Lausunnot ovat tutkintaselostuksen liitteenä.

B1/1998Y Tutkintaselostus (pdf, 1.1 Mt)

 
Julkaistu 6.8.1998