L2012-10 Yleisilmailukoneen maahantörmäys Kontiolahdella 8.11.2012

23.1.2014

Kontiolahden Kyyrönsuon alueella tapahtui torstaina 8.11.2012 noin kello 19.00 lento-onnettomuus, jossa matkalennolle Joensuun lentoasemalta Lappeenrantaan lähtenyt Cessna 206H -tyyppinen pyöräkellukkeilla varustettu, rekisteritunnukseltaan OH-AAA, lentokone törmäsi maahan ja tuhoutui. Lentokoneen ohjaaja menehtyi onnettomuudessa.¨

Onnettomuuden välitön syy oli todennäköisesti ohjaajan asentotajun ja lentokoneen hallinnan
menetys, joiden seurauksena lentokone törmäsi maahan. Ei voida myöskään pois sulkea sitä, että koneen hallinnan menetys on aiheutunut lentokoneen siipien jäätymisestä. Mikäli ohjaaja olisi tankannut lentokoneen ennen lentoa alkuperäisen suunnitelmansa mukaisesti, hän olisi pystynyt toteamaan siiven päälle kertyneen lumen ja jään määrän

Onnettomuuden perussyynä oli ohjaajan päätös lähteä lennolle sellaisiin sääoloihin, jotka ylittivät hänen suorituskykynsä ja taitojensa rajat. Kiire ja ihmiselle tyypilliset ajatteluharhat heikensivät ohjaajan kykyä arvioida lennon toteutukseen liittyviä riskejä.

Myötävaikuttavina tekijöinä olivat ohjaajan vähäinen yölentokokemus sekä huono viimeaikainen lentotuntuma erityisesti Cessna 206 – tyyppisellä lentokoneella.

Tutkinnassa annettiin kolme turvallisuussuositusta.

Ilmatieteen laitosta suositetaan lisäämään laatimaansa Suomen lentosääpalvelut-julkaisun "sää-haitarin" GAFOR-kohtaan merkinnän, että O-sääluokka ei välttämättä mahdollista yö-VFR-lentotoimintaa lentokentän lähialueen ja valvomattoman lentopaikan laskukierroksen ulkopuolella.

EASA:aa suositetaan tutkimaan mahdollisuutta laatia ehdotus standardiksi, jossa esitetään, että kaikissa ilmailukäyttöön tarkoitetuissa GPS-laitteissa tulee olla lennetyn reitin parametrit tallentava toiminto. Laitteen muistin tulee olla sellainen, joka ei tarvitse virtalähdettä muistin sisältämien tietojen säilyttämiseksi Saman sisältöinen turvallisuussuositus on annettu jo vuonna 2009 liittyen Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaan B3/2008L.

Finavia Oyj:tä suositetaan täsmentämään Suomen lentopelastuskeskuksen ja lentoasemien ATS-yksiköiden välistä yhteistoimintasopimusta vastuualuemäärittelyn osalta.

Tutkintaselostus_L2012-10.pdf (pdf, 1.61 Mt)

16.11.2012

Onnettomuustutkintakeskus on päättänyt turvallisuustutkintalain (525/2011) 2 §:n nojalla käynnistää turvallisuustutkinnan Kontiolahdella 8.11.2012 Cessna 206H -tyyppiselle lentokoneelle, rekisteritunnukseltaan OH-AAA tapahtuneesta lento-onnettomuudesta. Lentokoneessa yksin ollut ohjaaja menehtyi onnettomuudessa.

Tutkintaryhmän johtajaksi nimetään Onnettomuustutkintakeskuksen asiantuntija Vesa Palm sekä jäseniksi asiantuntijat Esko Lähteenmäki ja Jani Holmberg.

Tutkinnan johtajana tapauksessa toimii ilmailuonnettomuuksien johtava tutkija Ismo Aaltonen.

Lisätietoja antaa johtava tutkija Ismo Aaltonen puh. 02951 50703.

 
Julkaistu 23.1.2014