L2012-08 Liikennelentokoneen ajautuminen kiitotien sivuun laskeutumisen aikana Helsinki-Vantaan lentoasemalla 19.8.2012

Liikennelentokoneen ajautuminen ulos kiitotieltä laskukii-dossa Helsinki-Vantaan lentoasemalla 19.8.2012

Helsinki-Vantaan lentoasemalla tapahtui 19.8.2012 kello 3.42 vakava vaaratilanne, kun ATR-tyyppinen kaksimoottorinen liikennelentokone ajautui ulos kiitotieltä. Kone oli aikataulunmukaisella reittilennolla Tampere-Pirkkalan lentoasemalta Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Koneessa oli 27 matkustajaa ja neljä miehistön jäsentä. Lentokoneen lähestyessä Helsinki-Vantaan lentoasemaa sen sivuperäsimen poikkeutusta rajoittavan järjestelmän automaattinen toiminto vikaantui eikä miehistö kytkenyt varajärjestelmää käyttöön. Laskuun tultaessa kapteeni totesi, että sivuperäsinpolkimet tuntuivat juuttuneen paikoilleen. Lentokone ajautui laskukiidossa ulos kiitotieltä reuna-alueelle, koska sivuperäsintä ei voitu käyttää suuntaohjaukseen. Kapteeni sai ohjattua lentokoneen takaisin kiitotielle käyttämällä nokkapyöräohjausta. Vaaratilanteesta ei aiheutunut vaurioita maalaitteille, eikä henkilövahinkoja.

Onnettomuustutkintakeskus antaa tapauksen myötä neljä turvallisuussuositusta ATR-lentokoneiden valmistajalle. Onnettomuustutkintakeskus suosittaa valmistajaa parantamaan ohjaajien tietämystä sivuperäsinjärjestelmästä ja tarkentamaan toimenpiteitä sivuperäsinjärjestelmän vikaantuessa.

Lisätietoja:
Johtava tutkija
Ismo Aaltonen
p. 02951 50703

Tutkintaselostus.pdf (pdf, 1.08 Mt)

 
Julkaistu 1.11.2013