L2012-07 Helikopterin lento-onnettomuus sahauslennolla Juuassa 16.5.2012

31.10.2013

Juuan Rasivaarassa tapahtui helikopterin maahansyöksy 16.5.2012 noin kello 19.56. Yksin sahauslennolla ollut ohjaaja lähti noin 20 minuutin sahauksen jälkeen siirtymään uudelle pisteelle. Tarkoituksena oli selvittää seuraavaksi sahattavan linjaosuuden olosuhteet. Ohjaaja lensi noin 37 km/h nopeudella ja 61 metrin korkeudella maastossa seuraten sähkölinjaa. Rasivaaran länsirinteessä nopeus kiihtyi kunnes ohjaaja hidasti ohjaamalla helikopterin nokkaa ylöspäin, jolloin nopeus ja korkeus alkoivat pienentyä. Rinteessä sähkölinjasta haarautui kaksi syöttölinjaa. Lennon edettyä suoalueen reunaan ohjaajalle tuli tunne että helikopterin tehot eivät riitä. Ohjaaja ei havainnut helikopterissa mitään muuta poikkeavaa ja päätti sahan pakko-laukaisun sijaan laskea sen maahan. Sahan osuttua maahan helikopteri jatkoi vajoamista, törmäsi hallitsemattomasti maahan ja tuhoutui. Ohjaaja loukkaantui lievästi. Tulipaloa ei syttynyt.

Onnettomuuden todennäköisenä syynä oli ohjaajan huomion liiallinen kiinnittyminen seuraavaksi sahattavan sähkölinjan sahausolosuhteisiin ja helikopterin alla riippuvaan sahaan. Tämä on johtanut tilannetietoisuuden heikkenemiseen ja virhearvioon helikopterin vallinneesta lentotilasta, mikä johti tilanteeseen sopimattomaan ohjaustekniikkaan. Ohjaajan vireystila oli alentunut pitkän työpäivän jälkeen. Myös helikopterin moottori oli kulunut.

Turvallisuustutkinnan perusteella annettiin kaksi turvallisuussuositusta:

  1. Onnettomuustutkintakeskus suosittaa Liikenteen turvallisuusvirastoa tarkentamaan helikopterisahauksen koulutus- ja harjoitusvaatimuksia määrällisesti ja laadullisesti siten, että niissä huomioidaan lennon erityisolosuhteet ja ne antaisivat ohjaajalle valmiuden toimintaan poikkeustilanteissa. Kouluttajan tulisi olla lennonopettaja. Koulutuksessa tulisi huomioida helikopterityypin erityisominaisuudet. Riippuvan kuorman tarkastuslento ja sopivaksi arvioitu määrä kokemusta kuorman kanssa lentämisestä tulisi olla lennetty ennen sahauslentojen aloittamista.

  2. Onnettomuustutkintakeskus suosittaa Liikenteen turvallisuusvirastoa lentotyölupia myöntäessään arvioimaan helikopterityypille sahauslentotoimintaan sopivan lentoonlähtöpainon tai muulla tavoin määritetyn tehovaran, joka olosuhteet huomioiden takaa helikopterille riittävän ja ohjausteknisesti oikean ohjailuvaran. Tehovaran ja mahdollisten tehon ylitysten todentamiseksi tulisi sahaustoiminnassa käytetty helikopteri varustaa laitteistolla, joka tallentaa tarvittavat mittariparametrit tai niiden näytöt.

Lisätietoja
johtava tutkija
Ismo Aaltonen
puhelinnumero 02951 50703

L2012-07_Tutkintaselostus.pdf (pdf, 4.68 Mt)

 
Julkaistu 31.10.2013