L2012-04 Lento-onnettomuus Alastaron moottoriradalla 8.5.2012

28.1.2014

Alastaron moottoriradalla tapahtui tiistaina 8.5.2012 kello 18.32 lento-onnettomuus, jossa Porin lentoasemalla toimivan Suomen Ilmailuopiston omistama ja käyttämä Cessna A152 -tyyppinen ja OH-CKB-tunnuksin varustettu lentokone syöksyi maahan. Lentokone syttyi palamaan maahan-törmäyksessä ja tuhoutui täysin. Yksin ollut ohjaaja sai välittömästi surmansa. Ohjaaja oli lähtenyt Porista hyvissä sääolosuhteissa koulutusohjelman mukaiselle VFR-matkalennolle (näkölento-sääntöjen mukaan). Tutkatallenteiden mukaan ohjaaja oli lentänyt noin tuhannen jalan korkeudessa seuraten melko suurpiirteisesti suunnittelemaansa reittiä Yläneelle asti, josta hänen oli tarkoitus lentää Alastaron kautta Huittisiin. Noin 13 km ennen Alastaroa kulkee valtatietie nro 9 Turusta Tampereelle, jonka varrella on Alastaron moottorirata ja jäljempänä seuraava käännepiste Huittinen. Tultuaan reitillä valtatien kohdalle ohjaaja lähti seuraamaan tietä kohti Huittista käymättä Alastarossa. Alastaron moottorirata on noin viiden kilometrin päässä siitä, mistä ohjaaja lähti seuraamaan tietä pohjoiseen. Saavuttuaan moottoriradan kohdalle ohjaaja jäi kaartelemaan radan yläpuolelle 600–1000 jalan (180–300 m) korkeudella maanpinnasta sillä seurauksella, että menetti lentokoneen hallinnan ja kone syöksyi moottoriradalle. Maahansyöksyn nähneet henkilöt ilmoittivat onnettomuudesta heti Varsinais-Suomen hätäkeskukseen.Tutkimuksessa ilmeni, että osa oppilaista koki päivittäin toistuvat matkalennot aika ajoin yksitoik-koisina ja haasteettomina etenkin silloin, kun niitä oli kolme – viisi lentoa peräkkäin samana päivänä. Näillä matkalennoilla monet olivat harrastaneet tehtävään kuulumatonta toimintaa mm valokuvausta. Lisäksi ilmeni, että PPL-lentokoulutukseen kuuluvan syöksykierteen välttämiskoulutuksen viranomaismääräykset ovat osin epäselvät sekä lentokoulujen koulutusohjeistukset samoilta osin puutteelliset.

Onnettomuuden todennäköinen välitön syy oli nousevan ja jyrkkenevän kaarron aikana syntynyt äkillinen ja yllättävä epäsymmetrinen kaartosakkaus sekä sen seurauksena lentotilan hallinnan täydellinen menetys. Koneen sakkaus aiheutui ohjaajan puutteellisesta koneen asennon ja lento-arvojen tarkkailusta moottoriradan päällä tehdyn kaartelun aikana hänen huomionsa kiinnittyessä liiallisesti moottoriradan tapahtumiin.

Vähäisen lentokokemuksensa ja alhaisen lentokorkeuden vuoksi ohjaaja ei kyennyt riittävän no-peasti tekemään oikeita oikaisutoimenpiteitä, minkä seurauksena kone syöksyi maahan.

Onnettomuuden syntyyn myötävaikutti ohjaajan päätös poiketa suunnitellulta reitiltä etsimään Alastaron moottorirataa, jota hän ei ollut aiemmin löytänyt. Löydettyään radan ja havaittuaan siellä toimintaa hän jäi kaartelemaan moottoriradan yläpuolelle.

Onnettomuustutkintakeskus esittää seitsemän turvallisuussuositusta, joista kaksi Euroopan lento-turvallisuusvirastolle (EASA), neljä Liikenteen turvallisuusvirastolle ja yksi Suomen Ilmailuopistolle. Suosituksissa painotettiin syöksykierteen välttämiseen ja muihin epätavallisiin lentotiloihin liittyvän lentokoulutuksen kansallisen ohjeistuksen täsmentämistä sekä Suomen Ilmailuopiston lento-oppilaiden lentämiseen liittyvän työnsuunnittelun kehittämistä siten, että pääsääntöisesti vältettäisiin saman oppilaan peräkkäisiä lentosuorituksia pl. erikseen määrätyt pidemmät matkalennot.

Lisätietoja antaa johtava tutkija Ismo Aaltonen puh. 050 3737 338

L2012-04 Tutkintaselostus (pdf, 0.77 Mt)

23.7.2012

Alastarolla tapahtui 8.5.2012 lento-onnettomuus Cessna FA 152 -tyyppiselle lentokoneelle, rekisteritunnukseltaan OH-CKB. Yksinlennolla ollut ohjaaja menehtyi onnettomuudessa.

Ohjaajan tarkoituksena oli lentää kolme matkalentoa yksin ammattilentäjän koulutusohjelman mukaisesti. Hän lähti lennolle Porista Tampereen kautta Turkuun klo 14.10. Toinen lento suuntautui takaisin Poriin, jonne ohjaaja laskeutui klo 16.31. Kolmannelle lennolle hän lähti klo 17.23. Suunniteltu lentoreitti oli Pori – Uusikaupunki – Yläne – Alastaro – Huittinen - Kokemäki - Pori.

Tutkatallenteiden mukaan ohjaaja oli lentänyt noin tuhannen jalan (300 metriä) korkeudessa seuraten suunnittelemaansa reittiä aina Yläneelle asti, josta hänellä oli tarkoitus lentää Alastaron kautta Huittisiin. Noin 15 km ennen Alastaroa ohjaaja lähti seuraamaan Turku-Tampere maantietä kohti Huittista, jonka varrella Alastaron moottorirata sijaitsee.

Tutkatallenteiden ja silminnäkijähavaintojen mukaan ohjaaja lensi ensin moottoriradan ohi itäpuolelta ja kaartoi sitten loivasti vasemman kautta moottoriradan yläpuolelle, jossa teki ensin yhden vasemmanpuoleisen jyrkän kaarron. Lentokorkeus oli 1000 -1300 jalkaa (300-390 metriä) ja lentonopeus noin 90 solmua (166 km/h). Kaarron jälkeen hetken suoraan lennettyään ohjaaja teki suoran nousun ja nousukaarron, jossa nopeus pieneni selvästi. Nousukaarron aikana, nopeuden ollessa pieni, kone oli kääntynyt nopeasti vasemmalle kyljelleen. Samalla kone oli lähtenyt jyrkkään syöksyyn. Syöksyn aikana se oli pyörinyt vasemmalle. Havaintojen mukaan pyöriminen on saattanut hetkeksi loppua tai hidastua, mutta pyöriminen on sitten jatkunut samaan suuntaan maahan asti.

Koneen törmäsi maahan lähes pystysuorassa asennossa ja se syttyi välittömästi palamaan maahan törmäyksen seurauksena. Paikalle saapui nopeasti lähistöllä olleita henkilöitä, mutta mitään ei ollut tehtävissä ohjaajan pelastamiseksi.

Tutkinnan aikana lentokoneesta ei ole löydetty teknistä vikaa.

Tutkinta jatkuu kerättyjen materiaalien ja dokumenttien analysoinnilla.

Lisätietoja antaa ilmailuonnettomuuksien johtava tutkija Ismo Aaltonen puh. 050 3737 338.

23.5.2012

Onnettomuustutkintakeskus on päättänyt turvallisuustutkintalain (525/2011) 2 §:n nojalla käynnistää turvallisuustutkinnan Alastarolla 8.5.2012 Cessna FA152 Aerobat -tyyppiselle lentokoneelle, rekisteritunnukseltaan OH-CKB, tapahtuneesta lento-onnettomuudesta. Lentokoneessa yksin ollut ohjaaja menehtyi onnettomuudessa.

Tutkintaryhmän johtajaksi nimetään Onnettomuustutkintakeskuksen asiantuntija Pekka Alaraudanjoki ja jäseneksi asiantuntija Tomi Utriainen. Tutkinnan johtajana tapauksessa toimii ilmailuonnettomuuksien johtava tutkija Ismo Aaltonen.

Lisätietoja antaa johtava tutkija Ismo Aaltonen puh. 050 3737 338.


9.5.2012

Onnettomuustutkintakeskus on päättänyt käynnistää alustavan tutkinnan Alastarolla 8.5.2012 Cessna FA152 Aerobat -tyyppiselle lentokoneelle, rekisteritunnukseltaan OH-CKB tapahtuneesta lento-onnettomuudesta. Onnettomuudessa menehtyi yksi henkilö.

Lisätietoja antaa johtava tutkija Ismo Aaltonen puh. 050 3737 338

 
Julkaistu 28.1.2014