B7/2009L Moottoroitujen riippu- ja varjoliitimien yhteentörmäys Tuorlan kevytlentopaikan läheisyydessä 20.10.2009

Kaarinan kaupungin alueella Tuorlan kevytlentopaikan läheisyydessä tapahtui tiistaina 20.10.2009 klo 17.20 lento-onnettomuus, jossa moottoroitu riippuliidin ja moottoroitu varjoliidin törmäsivät toisiinsa. Onnettomuustutkintakeskus asetti 23.10.2009 päätöksellään B7/2009L tutkintalautakunnan, jonka puheenjohtajaksi nimettiin tutkija Kalle Brusi ja jäseniksi tutkijat Olli Borg ja Hannu Aaltio. Asiantuntijaksi lainopillisissa kysymyksissä nimettiin 27.5.2010 Fredrik Lindholm.

Riippuliidin oli tulossa Kaarinan kaupungin päältä lähestyen lentopaikkaa Tuorlan maatalousoppilaitoksen länsipuolella, kun se törmäsi juuri kentältä nousseen varjoliitimen kanssa lähes vastakkaisilla lentosuunnilla noin 250 metrin korkeudessa. Riippuliidin pystyi laskeutumaan lähellä sijaitsevalle lentopaikalle. Varjoliidin putosi peltoaukealle ja sen ohjaaja menehtyi maahantörmäyksessä saamiinsa vammoihin.

Tutkinnassa selvisi, että liitimet lensivät toisiaan kohti vailla havaittavia väistöyrityksiä. Kevytlentopaikka sijaitsi Turun lähialueen sisällä. Hätäkeskuspäivystäjät eivät selvittäneet uhrin tilaa tarkasti. Lisäksi tutkinnan yhteydessä kävi ilmi, että ilmailulaki ja ilmailumääräys OPS M2-9 ovat joltain osin ristiriidassa keskenään.

Onnettomuuden syy oli se, että ohjaajat eivät havainneet toisiaan, mikä johti yhteentörmäykseen. Myötävaikuttavana tekijänä oli lentopaikan epämääräinen laskukierroskäytäntö.

Tutkintalautakunta ei antanut turvallisuussuosituksia. Tutkinnassa ei todettu sellaisia turvallisuuspuutteita, joihin kohdistetuilla turvallisuussuosituksilla voitaisiin tutkintalautakunnan mielestä varmuudella vähentää samanlaisen tapahtuman uusiutumisen todennäköisyyttä. Tutkintalautakunta painottaa epätavallisista lentotiloista oikaisun sekä pelastusvarjon käytön harjoittelun tärkeyttä liitolajeissa myös peruslentokoulutuksen jälkeen.

B7/2009L Tutkintaselostus (pdf, 0.83 Mt)

 
Julkaistu 20.2.2009