C6/2006L Kahden purjelentokoneen yhteentörmäys Orimattilassa 15.7.2006

Lauantaina 15. päivänä heinäkuuta 2006 klo 14.37 Suomen aikaa tapahtui Orimattilan kaupungin Heinämaan kylän yläpuolella kahden purjelentokoneen yhteentörmäys, jossa yksityishenkilöiden omistama LAK-17AT tyyppinen purjelentokone OH-956, kisatunnus AC, ja Pernun Pilotit ry:n omistama Rolladen-Schneider LS8-t tyyppinen purjelentokone OH-945, kisatunnus T8, vaurioituivat. Molempien purjelentokoneiden ohjaajat selvisivät vammoitta. Onnettomuustutkintakeskus asetti 18.7.2006 päätöksellään C 6/2006 L tutkintalautakunnan, jonka puheenjohtajaksi nimettiin tutkija Reijo Mäkeläinen ja jäseneksi tutkija Tuukka Takala.

Purjelentokoneiden AC (OH-956) ja T8 (OH-945) ohjaajat osallistuivat Räyskälän lentopaikalla järjestettävään Jannen Kisat -nimiseen harjoituskilpailuun. Molempien koneiden lentoonlähtö tapahtui lentokonehinauksella Räyskälän lentopaikalta. AC saapui Heinämaan käännepisteen läheisyyteen lännen suunnasta, jonka ylitettyään se kääntyi takaisin kohti aiemmin ohittamaansa nostoa. AC lähestyi suorassa vaakalennossa nostoaluetta jonka T8 oli hetkeä aikaisemmin jättänyt. AC ohjaaja ei missään vaiheessa havainnut vastakkaisesta suunnasta lähestyvää T8:a. Koneiden vasemmat siivet osuivat toisiinsa lentokorkeudella 1490 m maanpinnasta. Koneiden kohtaamisnopeus toisiinsa nähden oli törmäyshetkellä noin 250 km/h. Molemmat koneet säilyivät lentokykyisinä yhteentörmäyksen jälkeen. T8 teki normaalin laskeutumisen Lahti-Vesivehmaan lentopaikalle klo 15.00 ja AC Räyskälän lentopaikalle klo 15.47.

Annetun kisatehtävän Heinämaan käännepisteelle saapuvan ja lähtevän reittiviivan välisen pienen kulman vuoksi käännepisteelle saapuvat ja lähtevät koneet kulkivat lähellä toisiaan. AC:n kuomun pakkolaukaisua tutkittaessa todettiin, että kuomu ei ollut irronnut vaikka se oli ohjeiden mukaan laukaistu. AC:n kuomun pakkolaukaisumekanismin ponnahdusjousen lukitus oli jätetty väärään asentoon eikä toiminut käytettäessä tarkoitetulla tavalla. LAK-17AT kuomun pakkolaukaisumekanismin ohjeistuksesta käy huonosti ilmi kuomun ponnahdusjousen lukituksen oikea asento. Kuomun lukituksen rakenteissa ei ole mitään merkintöjä jousen lukituskahvan oikeista asennoista.

Ohjaajat eivät havainneet toisiaan riittävän aikaisin välttääkseen yhteentörmäyksen. Myötävaikuttavina tekijöinä oli kisatehtävän reititys, minkä vuoksi käännepisteelle saapuvat ja lähtevät koneet kulkivat lähellä toisiaan, sekä kohtisuoraan tulevan purjelentokoneen huono havaittavuus.

Tutkintalautakunta esitti kaksi turvallisuussuositusta. Ensimmäisessä suositetaan, että LAK-17AT valmistajatehdas tarkentaisi pakkolaukaisumekanismiin liittyvää lentokäsikirjan ohjeistusta ja koneessa olevia merkintöjä siten, että ponnahdusjousen lukituksen oikea asento käy niistä yksiselitteisesti ilmi. Lisäksi tutkintalautakunta suosittaa, että purjelentokilpailujen järjestäjät tutkisivat mahdollisuuksia törmäysvaroitusjärjestelmien (collision warning) käyttöön kilpailuissa.

Tutkintaselostuksesta julkaistaan myös englanninkielinen versio.

C6/2006L Tutkintaselostus (pdf, 0.91 Mt)

 
Julkaistu 13.5.2006