C5/2006L Vaaratilanne sotilas- ja siviililento-osastojen välillä Uusikaarlepyyn lounaispuolella 29.6.2006

Uusikaarlepyyn lounaispuolella tapahtui torstaina 29.6.2006 klo 13.31 Suomen aikaa vaaratilanne Lentosotakoulun Hawk-parven ja Suomen Ilmailuopiston Cessna 152 -parin välillä. Ilmataistelu-harjoitusta Kauhavan sotilaslennonjohtoalueen (MILCTA) harjoitusalueella lentänyt Hawk-parvi (kolme HW-konetta) ja matkalennolla Poriin ollut Cessna 152 -pari (kaksi C152-konetta) väistivät toisiaan harjoitusalueella. Onnettomuustutkintakeskus asetti 3.7.2005 päätöksellään n:o C5/2006L vaaratilannetta tutkimaan tutkintalautakunnan, jonka puheenjohtajaksi määrättiin tutkija Ari Huhtala ja jäseneksi kapteeni Janne Hotta Lentosotakoulusta.

HW-parvi sai lennonjohdolta selvityksen lentää MILCTA:n harjoitusalueille Kilo Alfa (KA) ja Kilo Bravo (KB) näkölentosääntöjen (VFR) mukaisesti. Harjoitusalueelle tultaessa parvenjohtaja mää-ritti parven minimilentokorkeudeksi 1700 jalkaa (ft) ja rajoittamattoman liikehtelyn alarajaksi 3200 ft. Parven maalikoneessa oli yksi ohjaaja ja molemmissa torjujissa oppilas ja opettaja. Hieman myöhemmin tutkalennonjohtaja selvitti matkalennolla Kokkolasta Vaasan kautta Poriin olleen C152-parin nousemaan MILCTA:n harjoitusalueelle 2000 ft tai alle, VFR. Parin lentoreitti kulki HW-parvelle varatun harjoitusalueen läpi. Tutkalennonjohtaja antoi sekä HW-parvelle että C152-parille liikenneilmoitukset toisistaan eikä porrastanut parvea ja paria keskenään. Näin toimies-saan lennonjohtaja toimi voimassaolevien määräysten mukaisesti. Jonkin ajan kuluttua HW-parven johtokoneen miehistö näki etuoikealla alapuolella vilahtavan valkoisen hahmon. Samalla he näkivät oikealla kauempana toisen Cessnan. Myös HW-parven siipikone havaitsi Cessnat. Hieman kauempana lentäneen HW-parven maalikoneen ohjaaja ei nähnyt Cessnoja lainkaan. C152 -parin johtokoneen ohjaaja havaitsi yhden Hawkin lähestyvän vasemmalta hieman heidän yläpuoleltaan ja hän työnsi koneen nokkaa alaspäin. Ohjaaja arvioi Hawkin ohittaneen hänet noin 100 m:ä yläpuolelta. Jonossa C152 -parin siipikoneena lentänyt ohjaaja ei havainnut Hawkeja lainkaan. Alueella vallitsi näkösääolosuhteet (VMC).

Vaaratilanteen syynä oli puutteellinen ohjeistus ja työmenetelmät, jotka mahdollistavat sen, että lennonjohto saattoi selvittää VFR-liikenteen sotilaslennonjohtoalueella (MILCTA) olevan aktiivisen harjoitusalueen läpi pelkästään liikenneilmoituksiin perustuen. Ohjeistusta siitä, kuinka liikenneilmoitus tulee huomioida, ei ole olemassa. Toiminta on muotoutunut käytäntöjen varaan. Lisäksi ilma-alusten miehistöillä oli vaikuttavasta liikenteestä heikko ilmatilannekuva, koska tutkalennonjohtaja ei sitä päivittänyt eivätkä miehistöt aktiivisesti pyytäneet päivitystä. Myöskään HW-parven käyttämä tehtäväkohtainen minimilentokorkeus harjoitusalueella ei ollut tutkalennonjohtajan tiedossa, koska minimilentokorkeutta ei kirjattu lennonjohtajan käytössä olleeseen lennonjohtoliuskaan.

Turvallisuussuosituksina tutkintalautakunta esittää, että Ilmailulaitos Finavian tulee yhteistyössä Ilmavoimien esikunnan kanssa tarkastaa Kauhavan sotilaslennonjohtoalueen käyttöä koskevat toimintamenetelmät. Ilmavoimien esikunnan tulee selvittää onko tarpeellista ohjeistaa kuinka sotilasilma-alusten päälliköt tarvittaessa luovat omaehtoisesti riittävän porrastuksen toimintaansa vaikuttavaan liikenteeseen nähden. Lisäksi tulee ohjeistaa kuinka lento-osaston johtaja varmistuu siitä, että osaston kaikki ohjaajat ovat tietoisia lennon turvallisuuteen vaikuttavista seikoista. Lentosotakoulun ja Kauhavan lennonjohdon tulee kehittää paikallislentotietojen ilmoitusjärjestelmäänsä siten, että kaikki lennonjohdon yksiköt ovat riittävän yksityiskohtaisesti tietoisia harjoitusalueille suuntautuvien lentojen korkeusalueista.

C5/2006L Tutkintaselostus (pdf, 1.06 Mt)

 
Julkaistu 13.5.2006