C1/2006L Vaaratilanne Helsinki-Vantaan lentoasemalla

Torstaina 2.2.2006 klo 16.10 UTC (Suomen aika -2h) syntyi Helsinki-Vantaan lentoasemalla vaaratilanne Helsingistä reittilennolle Bangkokiin lähtevän FIN095:n (Finnair Oyj:n käyttämä MD11) ja reittilennolla Turusta laskeutuneen EAY230:n (Aero Airlines As:n käyttämä AT72) välille. Laskeutunut EAY230 joutui edellään rullanneen BLF282:n (Blue 1 Oy:n käyttämä SB20) pysähtymisen vuoksi jäämään liian lähelle kiitotietä FIN095:n suorittaessa lentoonlähtöä.

Onnettomuustutkintakeskus päätti 7.2.2006 tutkia tapahtuman ja nimitti tutkintalautakunnan puheenjohtajaksi lennonjohtaja Erkki Kantolan sekä jäseniksi liikennelentäjä Markus Bergmanin ja lennonjohtaja Pekka Oravan.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla oli käytössä kiitotie 04L laskuja ja 04R lähtöjä varten. BLF 282 otti yhteyden lähilennonjohtoon (TWR west) ja sai laskuluvan. Laskun jälkeen se sai ohjeen rullata odottamaan kiitotie 04R:n ylitystä odotuspaikalle PD. Seuraavana lähestyvä EAY230 sai laskuluvan ja laskun jälkeen samanlaiset ohjeet odottaa kiitotie 04R:n ylitystä. Molemmat ilma-alukset kuittasivat selvitykset asianmukaisesti. Lähilennonjohto (TWR east) hoiti lähtevää liiken-nettä kiitotieltä 04R ja kyseisen kiitotien ylitystä varten laskeutuneet ilma-alukset siirrettiin TWR east:n taajuudelle. Lähtevän liikenteen takia molemmat ilma-alukset joutuivat odottamaan PD:ssa ja saivat sitten peräkkäin selvityksen ylittää kiitotie 04R odotuspaikkaan ZD sekä ottaa yhteys rullauslennonjohtoon. Rullauslennonjohdon taajuus oli kuormitettu eivätkä rullaavat ilma-alukset saaneet siihen heti yhteyttä jatkoselvitystä varten, vaan ne joutuivat pysähtymään rullaustielle ZD siten, että jälkimmäisenä rullannut EAY230 oli osittain odotuspaikkamerkinnän ja kiitotien reunan välisellä alueella. Kiitotiealue ei näin ollen ollut vapaa lentoonlähtöluvan antamisen edellyttämällä tavalla. Lähilennonjohtaja (TWR east) ei tätä huomannut, vaan antoi lähtöluvan FIN095:lle kiito-tieltä 04R, jolloin se ohitti lähtökiidon aikana EAY230:n alle vaadittavan porrastusminimin.

Vaaratilanne syntyi, koska lennonjohtaja antoi lentoonlähtöluvan kiitotieltä 04R huomaamatta, että kiitotie ei ollut ohjeistuksen mukaisesti vapautettu. Myötävaikuttavia tekijöitä olivat, että BLF282 ja EAY230 eivät saaneet yhteyttä rullauslennonjohdon taajuudella heti, vaan joutuivat pysähtymään selvitysrajaksi annetulle odotuspaikalle ZD, mistä johtuen ilma-alusten rullaus ei edennyt TWR east lennonjohtajan olettamalla tavalla. Lisäksi lennonjohtajan näköhavaintoja vaikeuttivat lumisade, pimeys sekä lennonjohtotornin rakenteen pystypilari.

Tutkintalautakunta ei antanut turvallisuussuosituksia.

C1/2006L Tutkintaselostus (pdf, 0.6 Mt)

 
Julkaistu 13.5.2006