C9/2002L Porrastuksen alitus BALTI:n yläpuolella 6.9.2002

Perjantaina 6.9.2002 klo 09.52 UTC (tutkintaselostuksessa on käytetty UTC aikaa, Viron ja Suomen aika oli UTC+3 h) tapahtui Suomenlahden yläpuolella lähellä ilmoittautumispaikka BALTI:a lennonjohtoporrastuksen alitus. Finnair Oyj:n käyttämien reittitunnuksella FIN754J lentäneen DC-9 -tyyppisen liikennelentokoneen ja reittitunnuksella FIN2234 lentäneen Boeing 757 -tyyppisen liikennelentokoneen lentoradat läpäisivät toisensa kahdesti korkeussuunnassa ilma-alusten lentäessä peräkkäin noin 2,7 merimailin (NM) vaakaetäisyydellä.

Onnettomuustutkintakeskus päätti 30.9.2002 suorittaa vaaratilanteen virkamiestutkinnan ja nimitti päätöksellään n:o C 9/2002 L tutkijoiksi, suostumuksensa mukaisesti liikennelentäjä Jussi Hailan ja lennonjohtaja Erkki Kantolan. Tutkinta perustuu onnettomuuksien tutkinnasta annettuun lakiin (373/1985) ja asetukseen (79/1996), ICAO Annex13:een ja Euroopan Unionin Neuvoston direktiiviin 1994/56/EY.

Viro nimitti tutkintaan valtuutetuksi edustajakseen onnettomuustutkintaosaston johtajan Tõnu Aderin.

C9/2002L Tutkintaselostus (pdf, 0.77 Mt)

 
Julkaistu 6.9.2002