C6/1997L Päällikön tilapäinen toimintakyvyttömyys lennolla 15.3.1997

DC-9-tyyppisen ilma-aluksen lennolla Tukholmasta Helsinkiin syntyi 15.3.1997 vaaratilanne, kun ilma-aluksen päällikölle tapahtui inkapasitaatio eli suorituskyvyn pettäminen. Tästä johtuen ilma-aluksen perämies hoiti yksin kaikki lähestymiseen ja laskuun kuuluvat tehtävät.

Onnettomuustutkintakeskus käynnisti tapauksen johdosta virkamiestutkinnan ja nimesi tutkijoiksi Onnettomuustutkintakeskuksen asiantuntijat, Pentti Kurosen ja liikennelentäjä Martin Blomqvistin.

C6/1997L Tutkintaselostus (pdf, 0.1 Mt)

 
Julkaistu 16.5.1997