C33/1997L Rovaniemen lentoaseman läheisyydessä tapahtunut lähestymiskorkeuden alitus 9.12.1997

Rovaniemen lähialueella tapahtui 9.12.1997 lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus, kun DC-9-83 joutui peruskaarron jälkeen sisäänlentosuunnassa oletettavasti väärästä mittarinäytöstä johtuen liian alas. Koneen päällikkö keskeytti lähestymisen ja suoritti ylösvedon. Uusi lähestyminen sujui normaalisti.

Koska syy ilma-aluksen mittarilähestymisjärjestelmän mittarin virheelliseen näyttämään jäi epäselväksi, Onnettomuustutkintakeskus käynnisti tapauksen johdosta virkamiestutkinnan ja nimesi tutkijaksi Onnettomuustutkintakeskuksen asiantuntijan liikennelentäjä Martin Blomqvistin.

C33/1997L Tutkintaselostus (pdf, 0.12 Mt)

 
Julkaistu 16.5.1997