L2018-A1 Helikopterille OH-HNX tapahtunut lento-onnettomuus Norjassa 21.6.2018

Heliwest Oy -yhtiön omistama ja käyttämä Hughes 369D -tyyppisen helikopterin OH-HNX kahden hengen miehistö oli tekemässä sähkölinjojen tarkastuslentoa Norjassa Itä-Agderin (Aust-Agder) läänissä, kun sen pääroottori osui tarkastettavan 22 kV voimajohdon yläpuolella olleeseen risteävään 132 kV voimajohtoon. Helikopterin pääroottori vaurioitui törmäyksessä, mutta ohjaaja pystyi lentämään helikopterin takaisin lähtöpaikkaan. Agder Energi Nett -yhtiön 132 kV voimajohto katkesi törmäyksessä. Onnettomuus ei aiheuttanut henkilövahinkoja.

Norjan turvallisuustutkintaviranomainen tutki tapauksen, koska onnettomuus tapahtui Norjassa. Onnettomuustutkintakeskus nimesi tutkintaan valtuutetuksi edustajaksi erikoistutkija Tii-Maria Siitosen, koska Suomi oli lentoyhtiön operaattorivaltio.

Helikopterissa oli ohjaajan lisäksi alihankkijana toimineen yhtiön laitteistoa käyttänyt operaattori. Laitteiston tietokannassa ei ollut merkintää risteävistä voimajohdoista. Alapuolisessa 22 kV voimajohdossa ei myöskään ollut risteävästä voimajohdosta varoittavaa merkintää. Norjan kansalliset määräykset eivät edellytä risteävien linjojen merkitsemistä toisin kuin esimerkiksi Suomessa ja Ruotsissa. Norjassa oli tapahtunut alkuvuonna 2018 kaksi vaaratilannetta, joissa sähkölinjoja tarkastaneet norjalaiset helikopterit olivat lähellä törmätä risteäviin voimajohtoihin.

25.6.2019 valmistuneen tutkinnan perusteella Norjan turvallisuustutkintaviranomainen suosittaa, että Norjan ilmailuviranomainen tekee määräyksen risteävien voimajohtojen merkitsemisestä maastossa.

Tutkintaraportti (eng) (pdf, 1.13 Mt)

Raportti Norjan onnettomuustutkintaviranomaisen sivuilla

 
Julkaistu 16.7.2019