Vastuullisen veneilyn edistäminen

Julkaistu 27.5.2020

Suomessa arvioidaan olevan hieman yli 1,1 miljoonaa vesikulkuneuvoa, joista noin 554 000 on moottoroituja ja noin 603 000 moottoroimattomia. Moottoroiduista vesikulkuneuvoista suurin ryhmä on enintään 20 hevosvoiman moottorilla varustetut perämoottoriveneet. Tämän tyyppisten mökkiveneilyyn soveltuvien veneiden kysyntä on nyt koronakesän kynnyksellä kasvussa. Veneily on mukava tapa viettää aikaa ja suosittu harrastus, mihin liittyy kuitenkin omat riskinsä. Huviveneilyssä tapahtuu henkilö-, omaisuus- tai ympäristövahinkoon taikka pelastustoimiin johtavia vaaratilanteita ja onnettomuuksia vuosittain noin 1500…2000. Yleensä näiden taustalla on tekninen vika tai esimerkiksi polttoaineen loppuminen, mitkä voivat johtaa vaaratilanteen syntymiseen erityisesti haastavissa sääolosuhteissa.

Vesiliikennelain uudistuksen tavoitteena on vesiliikenteen turvallisuuden ja vastuullisen veneilyn edistäminen korostamalla vesikulkuneuvon päällikön vastuuta ja peräänkuuluttamalla hyvää merimiestaitoa ja -tapaa. Lisäksi laissa kuvataan vesiliikennettä valvovien viranomaisten toimivaltuudet sanktiomenettelyineen turvallisuuden valvomiseksi – sisävesillä ja merialueilla. Toivon tämän kirjoituksen herättävän ajatuksia vastuulliseen veneilyyn perustuvan turvallisuuskulttuurin vahvistamiseksi veneilijöiden keskuudessa – kohderyhmä löytyy peiliin katsomalla. Siitähän tässä on lopunperin kyse.

Vesiliikenteessä kuolee valitettavasti vuosittain noin 40-60 henkilöä. Otkesin vuonna 2011 julkaiseman hukkumiskuolemia käsittelevän teematutkinnan mukaan suurin osa kuolemaan johtaneita onnettomuuksista tapahtui rannan läheisyydessä pienen veneen kallistuttua tai kaaduttua. Tätä tukee myös Liikene- ja viestintäviraston vuoden 2019 vesiliikenneonnettomuuksien ennakkotilastot, joiden mukaan vesiliikenteessä kuoli 43 henkilöä. Näistä sisävesillä kuoli 29 ja merialueilla 14. Veneen kallistuman tai kaatumisen seurauksena kuoli 30 henkilöä. Tutkimusten mukaan hukkuneista 70-80 prosenttia olisi todennäköisesti pelastunut, jos henkilöllä olisi ollut käytössään pelastusliivit tai kelluntapukine vedenvaraan joutuessaan. Rannan läheisyys tuonee näennäistä turvallisuuden tunnetta, joka jättää omien kykyjen ja taitojen sekä olosuhteiden vaikutusten arvioinnin vähemmälle vaikkapa kelluntapukineiden käytön osalta pienemmillä veneillä toimittaessa.

Vuoden 2019 ennakkotilastojen mukaan veneiden yhteentörmäyksissä kuoli viime vuonna 2, tulipalossa 2, ohjauskyvyn menettämisen seurauksena 1 ja muusta syystä 8 henkilöä. Isompia matka- ja retkiveneitä kohtaavat vesiliikenneonnettomuudet johtuvat useimmiten veneen varusteiden puutteellisesta kunnosta, kuljettajan navigointitaitojen puutteista tai veneenhallintakyvyn menetyksestä. Tältä osin veneilyturvallisuuden parantaminen korostaisi veneen teknisten järjestelmien toimivuuden sekä hyvän merimiestaidon ja -tavan merkitystä. Nopean retkiveneen, ison matkamoottoriveneen tai purjeveneen käsittely ja hallinta - joskus haastavissakin olosuhteissa - vaativat omat taitonsa.

Uuden vesiliikennelain säädökset korostavat veneen päällikkyyteen, kuljettamiseen ja luovuttamiseen liittyvien vastuiden, velvoitteiden sekä hyvän merimiestaidon ja -tavan merkitystä. Pitää tietää miten itse toimia sekä osata ottaa huomioon muut vesillä liikkujat ja ympäristö. Näiden vaatimusten omakohtainen puntarointi on varmasti oikea tie lainlaatijan peräänkuuluttaman vastuullisen veneilyn edistämiseksi veneiden suorituskyvyn ja teknistymisen kehittyessä.

Uuden lain perusteella moottoriveneessä ja yli viiden metrin pituisessa purjeveneessä on liikkeellä oltaessa oltava kantavuudeltaan ja kooltaan oikean kokoinen pelastusliivi tai kelluntapukine jokaiselle veneessä olijalle.

Kelluntapukineiden käyttö myös soutuveneillä tapahtuvassa mökkiveneilyssä rantojen läheisyydessä vähentäisi todennäköisesti osaltaan veneiden kallistuman tai kaatumisen seurauksena tapahtuvia hukkumisia. Tämä koskee myös päällikköä itseään. Veneiden teknisten järjestelmien vikaantumista voi ehkäistä säännöllisillä tarkastuksilla ja huollolla. Toimintavirheiden vähentämiseen voi pyrkiä perehtymällä veneeseensä, opastamalla muita veneessä olijoita turvallisuusasioissa sekä kehittämällä omaa merimiestaitoa ja -tapaa esimerkiksi tutustumalla uuteen vesiliikennelakiin. Nyt olisi kaikille tarjolla samoissa kansissa tuhti paketti yhteistä asiaa.

Jätä kommentti

Tähdellä ( * ) merkityt kohdat ovat pakollisia.