Kansainvälisellä tutkintakoulutuksella valmiuksia suuronnettomuustilanteisiin

Julkaistu 13.5.2019  Päivitetty 23.8.2019

Onnettomuustutkintakeskuksen yksi lakisääteinen tehtävä turvallisuustutkinnan ohella on tutkintaa tekevien kouluttaminen. Onnettomuustutkintakeskus järjestää kansainvälisen tutkintatyön koulutuksen 14-15.5.2019 Puolustusvoimien kurssikeskuksessa Tuusulassa. Koulutukseen osallistuu Onnettomuustutkintakeskuksen kutsumia asiantuntijoita.

Kansainvälisen tutkintatyön -koulutuksessa koulutetaan monialaisen viraston toimintatapoja kansainvälisessä onnettomuustilanteessa. Onnettomuustutkintakeskuksen työllä on kansainvälinen luonne onnettomuuksien luonteen, tapahtumapaikkojen, tutkinnan, kansainvälisten säädösten ja turvallisuustutkintalain virastolle asettamien tehtävien johdosta. Onnettomuustutkintakeskuksella on toimivalta tutkia Suomen ulkopuolella tapahtuneet onnettomuudet siltä osin, kun ne merkittävästi koskevat Suomea tai suomalaisia. Käytännössä virasto voikin joutua tutkintavastuuseen missä tahansa päin maailmaa.

- 2010-luvulla rakennettu ja kehitetty koulutusjärjestelmämme on herättänyt positiivista kiinnostusta myös ulkomaisissa kollegoissamme. Kansainvälisiä sidosryhmiämme onnettomuustutkijoista erilaisiin verkostoihin ja virastoihin kiinnostaa erityisesti tutkintamallimme, jossa onnettomuustutkinnan rungon muodostaa ja tutkinnan johtaa viraston vakituinen henkilökunta, mutta jossa tutkintaryhmien varsinaisen asiaosaamisen muodostavat monipuolista osaamista omaavat asiantuntijat yhteiskuntamme eri aloilta, toteaa Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi.

Kansainvälisyys ilmenee erityisesti ilmailu- ja meriliikenneonnettomuuksien tutkinnoissa, joiden taustalla on kansainvälisiä turvallisuustutkintaa koskevia säädöksiä. Esimerkiksi ilmailuonnettomuuksissa lentokoneen suunnittelu-, valmistus-, rekisteröinti- ja operaattorivaltioiden tutkintaviranomaisilla on oikeus osallistua tutkintoihin valtuutetuin edustajin ja mahdollisin neuvonantajin, jotka työskentelevät tutkintaa johtavan valtion onnettomuustutkintaviraston johdossa ja ohjauksessa. Vakavissa onnettomuustilanteissa lukuisia valtuutettuja edustajia ja neuvonantajia voi saapua Suomeen ja vastaavasti suomalaisia lähteä maailmalle, kun onnettomuus koskee suomalaisia tai Suomea.

Kansainvälisen tutkintatyön koulutus antaa onnettomuustutkijoille muun muassa valmiuksia toimia osana kansainvälisen suuronnettomuuden tutkintaryhmää tai johtaa sellaista. Koulutuksen sisältöjä ovat esimerkiksi kansainväliset säädökset, ulkomaisten laboratorioiden hyödyntäminen, kansainvälisen median kanssa työskentely, erilaiset ryhmätyöt sekä yhteistyö muiden suomalaisten viranomaisten, kuten ulkoministeriön ja poliisin uhrientunnistamisyksikön kanssa. Mukana koulutuksessa on kouluttamassa ulkoministeriön ja poliisin asiantuntijoita.

- Onnettomuustutkintakeskuksen koulutusjärjestelmä on antanut hyvät valmiudet tehdä turvallisuustutkintaa. Kukin koulutusjärjestelmän osa-alue on sisältänyt sopivasti teoriaa ja käytäntöä. Osa-kokonaisuudet ovat keskittyneet aina johonkin uuteen ja mielenkiintoiseen aihealueeseen. Tärkeänä asiana olen pitänyt myös koulutuspäivien aikana muodostamiani yhteyksiä muihin asiantuntijoihin. Tiimiytyminen on alkanut jo koulutuksen aikana ja siksi onkin ollut helppoa aloittaa tutkinta uuden tutkintaryhmän kanssa. Otkesin lisäksi kiitän omaa työnantajaani Finnairia, joka on mahdollistanut osallistumiseni koulutustilaisuuksiin ja turvallisuustutkinnan tekemiseen, kertoo kaikki koulutusjärjestelmän syventävät opinnot suorittanut asiantuntija, liikennelentäjä ja meriupseeri (evp.) Jani Holmberg.

Onnettomuustutkintakeskuksen seuraavat koulutukset järjestetään syyskuussa asiantuntijapäivien merkeissä ja marraskuussa, jolloin aiheina ovat onnettomuuspaikkojen paikkatutkinta ja tekninen tutkinta.

Lisätiedot: Johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi, p. 0295 150 701.