Turvallisuussuositukset tasoristeysonnettomuuksista vuosilta 1998-2015

Julkaistu 27.10.2017  Päivitetty 1.11.2017

Onnettomuustutkintakeskus (OTKES) osoittaa turvallisuustutkintojensa johdosta erilaisia turvallisuussuosituksia eri toimijoille turvallisuuden parantamiseksi, onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja vahinkojen torjumiseksi. Tasoristeysonnettomuuksista OTKES on antanut vuosien 1998-2015 välisenä aikana 80 turvallisuussuositusta. Suosituksista suurin osa on osoitettu Liikenteen turvallisuusvirastolle, Liikennevirastolle ja tienpitäjille.

80 turvallisuussuosituksesta 15 käsittely on kesken, 18 ei toteuteta, 47 on toteutettu, joista yksi osittain. Tasoristeysturvallisuus on Suomessa edelleen heikolla tasolla, vaikka sen eteen on tehty myös parannuksia esimerkiksi vartioimattomista tasoristeyksistä luopumalla tai turvavarusteilla niitä varustaen.

Onnettomuustutkintakeskuksen turvallisuussuositukset ovat tämän tiedotteen liitetiedostoina. Luokitukset suositusten toteutumisen tilasta värikoodein on tehnyt Onnettomuustutkintakeskus; punainen = ei toteutettu, keltainen = kesken, vihreä = toteutettu. Punaisella värillä merkattujen suositusten osalta tulee huomioida, että osa suosituksista on vanhentunut, kun suosituksen merkitys on poistunut esimerkiksi vanhentuneesta teknologiasta luopumisen johdosta.

Taulukosta ilmenee suosituksen tunnus ja tutkinta, johon se perustuu, kohde, jolle suositus on annettu sekä perustelut suositukselle. Lisäksi taulukosta ilmenee suosituksen kohteen perustelu esimerkiksi sille, miksi jotain suositusta ei toteuteta tai sen käsittely on vielä kesken.

Onnettomuustutkintakeskus on tehnyt kolme laajaa teematutkintaa tasoristeysonnettomuuksista vuosilta 2012, 2011 ja 2005: linkki teematutkintoihin.

Raaseporin vakavan tasoristeysonnettomuuden tutkinta jatkuu

Raaseporin neljän hengen kuolemaan ja useiden henkilöiden loukkaantumiseen johtaneen, vakavan tasoristeysonnettomuuden 26.10.2017 tutkinta jatkuu tiedonhankinnan- ja analyysin parissa.

Tutkintaryhmän johtajaksi nimetään erikoistutkija (eläk.) Reijo Mynttinen ja jäseniksi erikoistutkija Hannu Hänninen, kapteeniluutnantti (evp) Ari Kurppa, valtiotieteiden maisteri Elli Flén, ensihoitaja (AMK) Mikko Virtanen ja sairaanhoitaja Jouni Kujala. Tutkinnanjohtaja on raideliikenneonnettomuuksien johtava tutkija Esko Värttiö.

Tutkinta kestää noin 9 kuukautta, jonka päätteeksi Onnettomuustutkintakeskus julkaisee tutkintaselostuksen turvallisuussuosituksineen.

Lisätiedot:
Raideliikenneonnettomuuksien johtava tutkija Esko Värttiö, p. 0295 150 708
Johtaja Veli-Pekka Nurmi, p. 0295 150 701
Viestintäpäällikkö Sakari Lauriala, p. 0295 150 714

Liitetiedostot