Seuraa tiedotustilaisuuttamme ke 21.6. klo 9.30-.

Julkaistu 20.6.2017

Onnettomuustutkintakeskus (OTKES) on tehnyt merkittäviä turvallisuuslöydöksiä kansainvälisen ilmailuturvallisuuden parantamiseksi sekä liikenne- että yleisilmailuun. OTKES on havainnut, että lentäjien lääketieteellisen kelpoisuuden arviointijärjestelmässä on selviä puutteita.

Löydökset tehtiin turvallisuustutkinnassa Vampulan lentopaikalla 24.9.2016 tapahtuneesta pienlentokoneonnettomuudesta, jossa koneen ohjaaja sai sydänkohtauksen lennon aikana ja kuoli. Turvallisuustutkintaan ja -löydöksiin perustuvat turvallisuussuositukset käsittelevät ilmailulääketiedettä.

OTKES on esitellyt ja neuvotellut kansainvälistä ilmailuturvallisuutta parantavista turvallisuussuosituksistaan YK:n alaisen kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n ja EU:n alaisen Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA:n kanssa.

Seuraa tiedotustilaisuuttamme keskiviikkona 21. kesäkuuta 2017 klo 9.30 alkaen tämän linkin takaa.