Tarkennus koskien linja-auto-onnettomuuksien teematutkintaa

Julkaistu 4.5.2017

Julkisuudessa oli eilen keskiviikkona 3.5.2017 useita uutisjuttuja Onnettomuustutkintakeskuksen käynnissä olevasta linja-auto-onnettomuuksien teematutkinnasta. On erinomainen asia turvallisuuden ja sen kehittymisen kannalta, että teematutkintamme sai näin laajan julkisuuden. Tutkinnoista viestiminen on yksi tärkeistä tehtävistämme, joka kuuluu jokaisen tutkinnan ja teematutkinnan yhteyteen.

Haluaisimme kuitenkin tuoda esille ystävällisesti tarkennuksen asiasta. Linja-auto-onnettomuuksien teematutkinta esiintyi osin julkisuudessa siten, että se olisi nyt juuri aloitettu. Tarkennamme ystävällisesti, että kyseinen teematutkinta käynnistettiin huhtikuussa 2016, mihin oheinen silloin julkistettu tutkintapäätös muun muassa viittaa: katso tästä.

Teematutkinnan tämänhetkisestä vaiheesta

Tutkinnan taustalla ovat toissa talvena sattuneet onnettomuudet. Ne eivät ylittäneet yksittäisinä tapauksina OTKESin tutkintakynnystä. Näin ollen linja-automatkustajien turvallisuutta päädyttiin tarkastelemaan teematutkinnan kautta.

Teematutkinnassa on käyty läpi poliisin ja pelastustoimen tietokannassa sekä mediassa olleet linja-autojen onnettomuudet tammikuun 2015 ja kesäkuun 2016 väliseltä ajalta. Tarkasteluun tulleiden tapausten määrä oli yli 600. Tapauksista suuri osa oli merkitykseltään vähäisiä, mutta niidenkin avulla voidaan löytää havaintoja turvallisuuden parantamiseksi. Osa tapauksista, kuten linja-autojen kaatumiset, olivat vakavia aiheuttaen välitöntä vaaraa matkustajille. Matkustajan kuolemaan johtaneita onnettomuuksia ei tarkastelujaksolla tapahtunut. Lieviä ja vakavia loukkaantumisia oli useita.

Tutkinnassa on ryhmitelty tapauksia eri luokkiin ja siten lähestytty eri onnettomuustyyppejä eri näkökulmista. Tapausten kirjo on laaja. Samalla yksittäisistä onnettomuuksista käytettävissä olevat tiedot ovat tyypillisesti suppeat. Siten parhaillaan meneillään oleva johtopäätösten laatiminen on suhteellisen vaativaa.

Tutkintaselostus valmistuu heinä-elokuussa 2017. Tutkinnan tarkoituksena on turvallisuuden parantaminen, joten tutkintaselostuksessa esitetään turvallisuussuosituksia.

Lisätiedot tarvittaessa:
Johtava tutkija Kai Valonen, puh. 0295 150 707.